Rus

Like rettigheter som pasienter

Hvordan fungerer pasientrettighetene i praksis for rusavhengige? Kirkens Bymisjon er nær disse menneskene i mange sammenhenger. Med bakgrunn i aktuelle erfaringer er det grunn til å stille spørsmål om rusavhengige faktisk likestilles med andre pasientgrupper, skriver Håkon Løes og Sturla J. Stålsett fra Kirkens Bymisjon i Aftenposten aften.

Les mer i Aftenposten

Kommentarer   

0 #1 Arne.S.Ramsrud- 01-03-2009 06:51
I 2007 fikk jeg kronisk Bukspyttkjærtel betennelse som er meget smertefullt,jeg er fast på Metadon.Og Ovelegen på avd ved det sykehuset jeg ble lagt inn på nektet meg annen smertelindring enn å øke Metadon dosen,det resulterte i at etter to innleggelser måtte jeg melde han til Psientombudet,o g legene er de værste til å stigmatisere tidligere rusmisbrukere.J eg gav meg ikke og fikk tilslutt adkvat smertelindring. Men saken er ennå ikke avgjort,og jeg fikk 21 hjertestarter på 3,5 døgn.Er syk enda men har fått en fantastisk behandling på Aker Smerteteam og av min Fastlegevikar.M en dette har ødelagt meg slik at jeg er fysisk syk i perioder ennå.Det er en vits at tidligere rusmisbrukere får lik behandling som andre norske borgere.

Legg til kommentar