Rus

Like rettigheter som pasienter

Hvordan fungerer pasientrettighetene i praksis for rusavhengige? Kirkens Bymisjon er nær disse menneskene i mange sammenhenger. Med bakgrunn i aktuelle erfaringer er det grunn til å stille spørsmål om rusavhengige faktisk likestilles med andre pasientgrupper, skriver Håkon Løes og Sturla J. Stålsett fra Kirkens Bymisjon i Aftenposten aften.

Les mer i Aftenposten