Rus

Alle på Subutex og Metadon?

Metadon og Subutex redder liv og bør tilbys flest mulig tungt heroinavhengige, heter det i en revolusjonerende anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet. "Erfaringen med LAR som livreddende tiltak fordrer at tilbudet gjøres tilgjengelig for en så stor del av de tungt opioidavhengige som mulig, også om disse ikke har ambisiøse rehabiliteringsmål," heter det. Direktoratet mener dessuten at man ikke lenger utelukkende bør ha rusfrihet og sysselsetning som mål. I stedet bør målsettingen være det mindre ambisiøse "en gradvis oppnåelse av et så høyt funksjonsnivå som mulig." Les mer her

Isolert sett kan en ikke være uenig i dette, men det gir allikevel grunn til bekymring.
Vellykkede Metadon- og Subutex-behandling må inneholde det fysiske stoffet, men også et tett og tilstrekkelig tilbud når det gjelder det vi forbinder med gode ettervern og rehabiliteringsprosjekter: så som bolig, sysselsetting, fritidstilbud, oppbygging av nettverk, sosial- og medisinsk oppfølging m.v.. Og her svikter det betydelig.

Sosial- og helsedirektoratet burde hatt sterkere fokus på denne siden av LAR-prosjektene.

Les mer her
Les Dagbladets synspunkter på lederplass