Rus

Narkomane: Kommunen deler ut rene sprøyter, politiet beslaglegger dem

Narkomane: Kommunen deler ut rene sprøyter, politiet beslaglegger dem"En narkoman er på vei til Sprøyterommet. 25 meter unna - ved Gunerius - blir han stoppet av politiet og fratatt brukerdosen sin og utstyr som kan relateres til narkotika (sprøyter, askorbinsyre, kokekar ol.). Han får en bot og er syk.

Han forlater stedet. Haster rundt for å skaffe penger til en ny dose før han blir for dårlig. Han rekker ikke å selge nok =OSLO blader og veien er kort til butikkene. Han stjeler og selger, kjøper ny dose og haster til et sted å gjemme seg for å ikke bli tatt. Han har dårlig med brukerutstyr og dårlig tid. Han låner en brukt sprøyte, deler et kokekar og trekker opp vann fra en sølepytt."

Det er Nina Helen Sølling som forteller historien, som skjedde like etter påske. Og hun understreker: "Dette er dessverre ikke første gangen. Har hørt om det flere ganger. Politiet påstår at de IKKE tar brukerdoser fra brukerne på vei til sprøyterommet, men det er bare tull. For et år siden stod jeg sammen med en narkoman som ble ransaket på Oslo S. De tok alt av utstyr, selv om han ikke hadde noe stoff på seg. Jeg stod der med vesker full av utstyr som jeg deler ut. Det tok de ikke."

Oslo kommune deler daglig ut rundt 7.000 rene sprøyter til narkomane som et særs viktig tiltak for å  forebygge HIV, hepatitt og andre smittsomme sykdommer. Andre hjelpermiljøer deler ut askorbinsyre, kokekar og annet brukerutstyr. Alt særs viktige skadereduserende tiltak som redder liv.

Det blir meningsløst at Oslo kommune og hjelpeorganisasjoner deler ut skadereduserende utstyr i sentrum, mens politiet står på nærmeste gatehjørne for å inndra det samme utstyret.

Jeg sender fram spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret: Vil Byrådet ta initiativ overfor politiet til at denne praksis opphører?

Helsesituasjonen for rusmiddelavhengige – sett fra Oslo legevakt

Helsesituasjonen for rusmiddelavhengige – sett fra Oslo legevaktAvdelingsdirektør Jan Magne Linnsund oppsummerte i et foredrag om "helsesituasjonen for rusmiddelavhengige – sett fra Oslo legevakt" situasjonen slik: "De er mange - og det står ikke bra til."

PURL (Prosjekt ungdom og rus på Legevakta) følger opp pasienter under 23 år med rus- og avhengighetsproblem. Hensikten er å kartlegge unge under 23 år som kommer til Legevakten med en rusrelatert henvendelse. Hele 702 ungdommer genererte 911 konsultasjoner i 2011, og det er flest Oslo-ungdommer.

84 av disse defineres som gjengangere da de alene har generert 209 konsultasjoner ut over 1. henvendelse. Gjengangerne kjennetegnes ved hyppig bruk av rusmidler, høy forekomst av psykiske plager, utenfor arbeid og skole og stor grad av bostedsløshet.

Les nærmere om Legevaktas erfaringer. Her er det mye kunnskap som understøtter hovedbudskapet: det må fortsatt satses på brede og tverrfaglige tilbud til denne pasientkategorien.

Les PowerPointene

Byrådet med sak om narkotikasituasjonen i Oslos sentrum

Byrådet med sak om narkotikasituasjonen i Oslos sentrum

1. Oslo kommune skal intensivere arbeidet med å løse opp de åpne russcenene i Oslo sentrum.

2. Oslo kommune inngår i et forpliktende forsterket og koordinert samarbeid med Oslo Politidistrikt gjennom aktiv bruk av helse- og sosialpolitiske virkemidler.Dette er det forslag Byrådet inviterer bystyret til å vedta i en sak om det de kaller "den åpne narkotikaomsetningen i Oslos sentrumsområder.

Jeg inviterer fagfolk på forskjellige nivåer (brukere, pårørende, ansatte i sektoren m.v.) å komme med innspill i samband med bystyrets behandling. Stemmer den beskrivelse Byrådet gir av situasjonen i sentrum med den virkelighet du kjenner, og er det Byrådets forslag og initiativer vi nå først og fremst trenger?

Du kan skrive kommentarer i kommentarfeltet nedenfor, du kan maile meg, eller du kan skrive til medlemmene av bystyrets helse- og sosialkomite.

De åpne russcenene i Oslo sentrum - sett fra brukernes perspektiv

De åpne russcenene i Oslo sentrum - sett fra brukernes perspektivVelferdsetaten har lagt fram rapporten "De åpne russcenene i Oslo sentrum - sett fra brukernes perspektiv", resultatet av en undersøkelse hvor 329 personer tilknyttet det åpne rusmiljøet  har svart.

Da Aftenposten Aften forleden presenterte resultatet oppsummerte de konklusjonene slik: "Plata-aksjonen skulle fjerne det åpne rusmiljøet og gjøre veien til avrusning, behandling og bolig kortere. Men "gatas folk" merker liten forskjell".

- Bedre, nei det er blitt mye verre, sier Morten til Aften.

Men her er rapporten. Les selv, og legg gjerne inn dine kommentarer og erfaringer i kommentarfeltet under.

Les hele rapporten fra brukerundersøkelsen (pdf)

Visepolitimester Roger Andresen: Fjerner kriminaliteten

Visepolitimester Roger Andresen: Fjerner kriminaliteten"Anlov P. Mathisen, ansvarlig redaktør i =Oslo, kaller i en kronikk 29. mars, politiets innsats for en «langvarig og aggressiv aksjon mot de narkomane rundt Oslo S.»

Videre sier han at politiets innsats er en «hån» mot befolkningen og demokratiet. Det er grunnlag for å minne om hva som er politiets hensikt med det arbeidet vi gjør i de åpne rusmiljøene. I flere år ble områdene rundt Jernbanetorget og nedre deler av Karl Johan oppfattet av både befolkningen og tilreisende som et lite hyggelig område. Området var preget av åpenlys omsetning og bruk av narkotika. Mange følte seg utrygge. Dette påvirket innbyggerens bruk av området. Også de narkomane ble utsatt for vold og annen kriminalitet. Ca 150 000 mennesker er innom Oslo Sentralstasjon daglig. Noe måtte gjøres i området," skriver visepolitimester og ordenssjef Roger Andresen.

Debatten går! Treffer dette i forhold til den virkelighet du kjenner?

Les Arnlov P. Mathisen opprinnelige innlegg 29. mars
Og en god replikk til dette kan være Arild Knutsens rapport

Byråd Hauglie: Et godt sted å være?

Byråd Hauglie: Et godt sted å være?Anlov Mathisen er en mann det står respekt av.

Både gjennom =Oslo og sine holdninger til rusmiddelmisbrukere gir han viktige bidrag så rusavhengige kan få et bedre liv. I sin kronikk i VG 29. mars gir han likevel et bilde av innsatsen mot de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum som vi ikke gjenkjenner, skriver byråd Anniken Hauglie.

Brukerne melder om positive sider ved miljøet, men de forteller også om det negative. Det preges av ran, vold og trusler, og noen brukere er faktisk redde for å være her. Forskere konkluderer med at slike miljøer hovedsakelig er negative, både for brukerne av illegale rusmidler, for vanlige folk og for samfunnet generelt. Innsatsen for å redusere eller fjerne disse miljøene er en felles satsing fra mange aktører som, basert på erfaringer fra andre land, er beregnet å vare i flere år. Den kombinerer kontrolltiltak mot lovbrudd fra politiets side og tilbud om hjelp til en bedre tilværelse fra kommunen og helsevesenet. Det er mange lett tilgjengelige tilbud i kommunal regi, som helsetjenester, brukerutstyr, mat og sosiale tjenester. Tiltakene kan alltid bli bedre, men det bør ikke underslås at de er der. Det er ikke av prestisjegrunner Oslo kommune fortsetter denne innsatsen, men av overbevisning om at det er mulig å hjelpe folk til et bedre liv gjennom et variert spekter av hjelpetiltak, skriver byråden.

Les mer under.

Politiaggresjon mot syke mennesker

Politiaggresjon mot syke mennesker"Politiets aksjon mot narkomane er en hån mot befolkningen og demokratiet. Og voldsomt destruktivt for fremtidig rusomsorg. Politimakt mot narkomane har blitt brukt så altfor mange ganger før, og de fleste som jobber på feltet vet hva det fører til: mistillit, opposisjon, frykt og misnøye. Etter at politiet skjerpet seg gjennom 90- og 2000-tallet trodde vi at det forrige århundrets brutale tenkning var tilbakelagt. Overhodet ikke. 

Så vil man spørre, hva annet kan man gjøre? Vel, Man starter med å lære av fortiden. Man gjentar ikke de mest opplagte feilene fra forrige århundre, altså kjeppjaging og forfølgelse. Dernest legger man en plan for å gjennomføre det absolutt alle vet at nytter: Behandling, ettervern og bolig. Enkelt, men dyrt. Og nettopp økonomien er årsaken til at Oslo opplever slike nedturer som nå. Myndighetene ønsker ikke hjelpe, og da kommer obskure etater med egne «ideer». Både byrådet og politiet har forlengst innsett at aksjonen har null mening. Derfor kommer vi til å se at den forsvinner av seg selv med tiden. Men prestisjen og stoltheten er for stor til innrømmelser. I mellomtiden brutalt på bekostning av syke mennesker.

Jeg vet at både Stølen og Hauglie mener godt, i utgangspunktet. Men her har metodikken til de grader gått galt. Og kun prestisje igjen som hindrer dem i å innrømme det," skriver Arnlov P. Mathiesen, ansvarlig redaktør =Oslo.
Les hele artikkelen under.

Sterke ord. Jeg ville nok formulert meg annerledes, men på saksinnhold er jeg jo i hovedsak enig.

Avkriminalisering og legalisering?

Avkriminalisering og legalisering?"Dag Endal har skrevet en grundig gjennomgang av St. Hanshaugen SVs uttalelse der vi åpner for avkriminalisering og legalisering av narkotika. Det setter vi veldig stor pris på og vi anbefaler alle på det varmeste å lese hans gjennomgang. Det er mye å lære. I dette notatet vil vi korrigere det vi oppfatter som feil i Endals gjennomgang," skriver Martin Grüner Larsen og Kim-André Åsheim

"Samfunnet har andre reaksjonsmåter. Det er derfor vi går inn for avkriminalisering, for å skynde prosessen med å finne alternative reaksjonsmåter i gang. Men vi synes at Endal skjønnmaler bildet her. Virkemidlene mot rusmisbrukere er ikke på vei i full fart i human retning. I 2009 meldte Oslo politikammer at man ville slå langt hardere ned på kjøp av cannabis, blant annet ved å involvere Barnevernet dersom hasjkjøpere hadde barn. I 2011 varslet byråden i Bergen at man for fjerde gang siden 1990 skulle forsøke å "rydde" Nygårdsparken.

Vi har også sett hvordan forbudslinja i det siste har legitimert personvernstridige raid med politi og narkohunder på skoler i Osloområdet. Resultatet er at flere ungdommer har blitt hengt ut som tapere og kriminelle framfor klassekamerater. Vi ser en veksling mellom strenge og humane tiltak. Det er lite forutsigbarhet og tyngdepunktet for norsk ruspolitikk ligger fortsatt entydig hos uniformerte politifolk på gaten. Vi utfordrer derfor tankegangen om at straffeapparatet skal brukes for å få folk til å slutte med narkotika," skriver de blant annet.

Les hele tilsvaret her

Byråd Hauglie: Legaliseringsdebatten avsporer

Rus: Legaliseringsdebatten avsporerOslo SVs årsmøte i helga avviste å realitetsbehandle forslaget fra St. Hanshaugen SV vedrørende en ny narkotikapolitikk bygd på avkriminalisering og legalisering. Fylkespartiet - og jeg argumenterte for dette - ønsket en grundigere behandling av spørsmålet før de tar standpunkt. Det er klokt.

"Det er skadevirkningene av narkotika, ikke forbudet, som er problemet. Legaliseringsdebatten bidrar til å avspore oppmerksomheten fra de spørsmålene som virkelig gjør en forskjell i rusavhengiges liv," skriver Høyres sosialbyråd Anniken Hauglie i sitt innspill til debatten om avkriminalisering og legalisering
.

Narkotika: Avkriminalisering og legalisering?

Narkotika: Avkriminalisering og legalisering?Til Oslo SVs årsmøte denne helga har St. Hanshaugen SV reist en spennende debatt om norsk narkotikapolitikk, og anbefaler en narkotikapolitikk bygd på avkriminalisering og legalisering. Laget foreslår at Oslo SVs årsmøtet vedtar denne uttalelsen og lokallagsleder Kim-Andre Åsheim begrunner standpunktet her.

Dag Endal har inntatt motsatt motsatt standpunkt og argumenterer for dette i notatet nedenfor, og i sum har Kim-Andre og Dag levert kloke bidrag til en nødvendig debatt vi må ta.

Selv støtter jeg avkriminalisering av bruk, men er ikke overbevist om at legalisering er et riktig standpunkt. Det er da samme standpunkt som bl.a. Stoltenberg-utvalget og tidligere justisminister Knut Storberget har tvilt seg fram til.

Les de to innspillene, og legg gjerne inn i kommentarfeltet hva du mener.

Etatskartet endres: Den nye Velferdsetaten

Etatskartet endres: Den nye VelferdsetatenEtatskartet i Oslo legges om som et ledd i tilpasning til Samhandlingsreformen. - Jeg ser bekymringa for at rusfeltet kan bli slukt ved å bli spredd utover i ulike seksjoner, men jeg tror ikke det vil skje, sier Lilleba Fauske, til tidsskriftet Rus & Samfunn, som går fra å lede Rusmiddelaten til å lede den nye Velferdsetaten, også kalt Oslo Vel.

Tidsskriftet refererer mitt syn på denne måten: "Ivar Johansen, representant for SV i Oslo bystyret, følger godt med på alt som har med ruspolitikk i byen å gjøre, og er blant dem som bekymrer seg for at rusfeltet til slutt kan bli slukt i en så stor etat.

-  Rusfeltet må nå kjempe for ressursene også internt i egen etat, ikke bare overfor Byrådet. Jeg er redd de som jobber med rus vil kunne få høre fra de andre avdelingene at «dere har fått så mye, så det kan da ikke gjøre noe om vi kutter litt». Det viktigste er egentlig bare å være bevisst denne fallgruben. Både Byrådet og aktørene i rusfeltet må være bevisst den.

Ellers er Johansen positiv til den nye etaten. -- Den gir mulighet for mer samarbeid, også på tvers. Den nye etaten blir også en sterkere enhet overfor de miljøene den skal arbeide for. Jeg har et håp om at dette blir bra!"

Les hele artikkelen her