Rus

Oslos uteliv: 17 millioner svarte halvlitere

Oslos uteliv: 17 millioner svarte halvliterDagens Næringsliv skriver i dag at "20 prosent av omsetningen i utelivsbransjen i Oslo er svart. Det tilsvarer 17 millioner halvlitere med øl årlig."

"Situasjonen i Oslo er ille. Slik skal det ikke være, sier Nina Schanke Funnmark, avdelingskontrollør for kontroll og rettsanvendelse i Skatt Øst".

Politiet mener Oslo kommune burde bidra mer aktivt i å rydde opp, og politiinspektør Bjørn Vandvik i Oslo-politiet sier bl.a.:

"Vi ser at det til en viss grad er en uregulert bransje som kunne vært håndhevet bedre med flere kontroller. Det kan være at Næringsetaten burde få stilt strengere krav etter en konkurs og at skjenkesteder burde vært stengt."

Jeg tar saken opp med Byrådet og ber de avklare overfor bystyret hvorvidt Byrådet ønsker å skjerpe innsatsen for å rydde opp, hvilke tiltak som kan være aktuelle å sette inn, og om de vil følge politiets anmodning om strengere krav etter en konkurs og i større grad benytte stengning som et virkemiddel.

De ideelle organisasjoner tynes

De ideelle organisasjoner tynes"Det er enn tankevekkende at to organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Blå Kors må underby hverandre for å vinne et anbud" (Knut Jakobsson i Kirkens Bymisjons rusinstitusjon Holmen)

"Markedstenkningen og konkurranseprosessen påvirker den faglige utviklingen og kan i det lange løp være hemmende. Bymisjonen har vært opptatt av å dele sine erfaringer med ideelle aktører og kommunens institusjoner. Nå føler vi at vi må skjule kortene. De beste prosjektene blir markedshemmeligheter. Dette vil kunne hemme utvikling av kvaliteten innenfor helse- og sosialtjenestene." (Terje Kaupang i Kirkens Bymisjon)

Anbuds- og markedstenkningen skaper dårligere tjenester for de mest hjelpetrengende.

Les artikkelen i LO-aktuelt

Rusfeltet sentralt for kommunevalget

Rusfeltet sentralt for kommunevalget"Også denne sommeren har rusavhengige i Oslos gater fått mye oppmerksomhet. Byens åpne rusmiljø oppleves ikke godt, verken for de som deltar i miljøet eller for andre som bruker byen. Situasjonen gir konkrete utfordringer til politikere og velgere før kommunevalget.

Vi trenger å gå inn i de vanskelige samtalene rundt det faktum at en del svært marginaliserte mennesker er avhengige av stoffer myndighetene har valgt å kriminalisere. Dette er mennesker som ikke bare lider under rusavhengigheten sin, men også under vår ruspolitikk. De føler seg mislykket og uønsket av resten av samfunnet. Politiets innsats på ”plata” oppleves lett som en bekreftelse på Rusfeltet sentralt for kommunevalgetdette, selv om det ikke er meningen fra politiets side. Dette gir ingen økt livskvalitet, det gjør ingen friskere, og det gjør ingen av dem i stand til å ta et større ansvar for eget liv eller fellesskapet rundt seg. Det skaper ikke klima for dialog og samarbeid. Hvordan kan vi gjøre dette bedre? Hvordan kan vi få til gode dialoger der også rusavhengige inkluderes? Skal vi løse problemet med det åpne rusmiljøet må vi ha dialog og samarbeid med dem det angår!".

Kirkens Bymisjons Kirsten Frigstad og Kari Gran med kloke utfordringer til politikerne.

Mine ønsker for Oslos rusavhengige

Mine ønsker for Oslos rusavhengigeJeg ønsker meg en kommune hvor

- ingen  skrives ut fra behandlingsinstitusjon uten å ha et helhetlig og godt oppfølgingstilbud fra sosialtjenesten/kommunen de første år. "Individuell plan" må forplikte kommunen.

- kommunen garanterer for at den aldri mer vil ta initiativ til at hjelpetrengende skal bli jaget fra Plata eller andre steder i sentrum. De trenger først og fremst hjelp fra sosialarbeidere, ikke politi.

- det er slutt på anbud på hjelpetrengende enkeltmennesker, slik at de kan få et forutsigbar og stabilt bo- og omsorgstilbud

- bostedsløse er garantert både et kortsiktig og langsiktig botilbud. Ingen skal nektes et sted å bo over natta, og vi må forsere utbygging av et differensiert botilbud

- fagfolk, enten de har fått sin lærdom fra høgskolen eller som rusavhengig, blir  lyttet til og er en særs viktig premissleverandør

Hvilken initiativ og endringer ser du som nødvendig på dette feltet?

Jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg og 4 nye år i Oslo bystyre i folkets tjeneste, om du ønsker meg. Oslo SV har et flott program, og gode kandidater.

Uansett hvilken partiliste du bruker, kan du gi enkeltkandidater en tilleggsstemme. Om du fortsatt ønsker meg i Oslo bystyre trenger jeg din stemme. Vis du stemmer SV, sett kryss ved mitt navn. Om du stemmer et annet parti, skriv mitt navn på eget felt på stemmeseddelen.

Åpne russcener: Et fritids- eller sosialt eksklusjonsproblem?

"Oslos rusbrukere som befolker den åpne russcenen får i disse dager formidlet daglige tilbud om feriefornøyelser som badeturer, grillpartyer, kÅpne russcener: Et fritids- eller sosial eksklusjonsproblem? inoturer, billig lunsjtilbud, samvær og kos på ett av byens mange private og offentlige tiltak for nettopp denne gruppen. Aktivitetene er ikke et ledd i å gjøre sommeren hyggeligere for mennesker som ikke har eller ser seg råd til å ta båten til Gressholmen for å bade, gå på kino eller samles med gode venner til grillmat. Det er et utslag av at kommune og frivillige organisasjoner har gått sammen om å løse det sesongbetonte problemet: Den åpne russcenen.

Strandturer og grillpartyer kan ikke bare ses på som en håndstrekning til sosialt utstøtte, det er en kreativ strategi for å opprette sosial orden, og - det skal man heller ikke underslå – hjelpeindustriens posisjonering og vekst i feltet. Hvorfor skulle Frelsesarmeen, Blå kors og Rusmiddeletaten ellers forholde seg i total taushet til det mest åpenbare problemet med byens åpne russcener: Kriminalisering av rusbruk og køen av mennesker i rusbehandling? " skriver Astrid Renland, redaktør av tidsskriftet Rus & Samfunn, som dagens gjesteblogger.

Politiaksjonens tragiske konsekvenser

Politiaksjonens tragiske konsekvenserArild Knutsens rapport om tilstanden for rusmisbrukere i Oslo sentrum, fortjener ytterligere sprednng. Han skriver bl.a.:

"I dag opplevde jeg sterk forverring av mange tunge brukeres helsetilstand. Både brukere og flere fagfolk jeg snakket med på flere hjelpeinstanser, påpekte at politiaksjonen er årsaken. Ei jente hadde i følge en fagperson, blitt fratatt pengene hun hadde tjent på dagens =Oslo-salg, av politiet!

Det er god grunn til å tro at politiaksjonen, i motsetning til diverse hjelpetiltak, faktisk vil føre til en økning av vinningskriminaliteten i Oslo og omegn. En kriminalitet som politiet forøvrig uttaler at de skal nedprioritere. Personer med psykotiske tilstander blir ført bort og gis trusler om arrestasjon om de påtreffes igjen, uavhengig av hva de foretar seg."

Les mer nedenfor

Alternativ til Plata? Oslo kommunes tilbud sist uke.

De gode løsningene.....

De gode løsningeneNina Helen Sølling følger rusmisbrukernes situasjon i Oslo sentrum bedre enn de fleste. Vil derfor gjerne formidle rapporten hun skrev på facebook i natt:

"På vei fra byen i dag traff jeg en jeg kjenner ganske godt... jeg satt meg ned og pratet litt. Han så mere sliten ut enn han har gjort på lenge og dette sa jeg selvsagt til ham... Han hadde det ikke spesielt bra om dagen, han var sliten og syk. Han satt med et avrevet leddbånd i kneet og betennelse i kroppen. Vi kom inn på plata aksjonen og jeg spurte ham om han hadde fått noen tilbud eller om han hadde merket noe tilden... ja det kan man jo trygt si at han hadde..

Han hadde tidligere på dagen blitt jaget vekk fra et par steder, med beskjed om at han hadde 24 timers forbud mot å oppholde seg "der" med en radius på 200 meter... dette i seg selv var jo litt klønete da han bor på gata og dette var "hjemme" hans...Videre hadde han fått hjelp til å bli kvitt morradosen sin... En politimann hadde forsøkt å ta fra ham sprøyta for å spyle ut dosen, men han hadde da skyndtet seg å sette sprøyta i låret.. politimannen var iherdig i sin tjeneste og dro sprøyta ut av låret hans før han hadde fått kjørt stempelet helt inn... så han mistet et par streker av medisinen sin... så ble han da bortvist... Jeg synes dette er så graverende stygt at jeg ikke helt har ord for hva jeg skal si om dette... at du som menneske kan dra sprøyta ut av låret på en bruker... da må du faen meg være skada...

Jeg har sett politiet sparke ut ferdig mekka i kokekar, og synes det er ganske stygt når det sitter et menneske der som er full av abstinenser... å synke så dypt at du begynner å trekke sprøyta ut av kroppen på folk... da har du et problem... da har man virkelig gått for langt.

Stemningen i byen er ikke bra... jeg er alvorlig bekymret for hvordan dette skal gå om de fortsetter dette fremover.

Jeg undrer på om de som styrer tar sommerferie med godt hjerte.... det kommer ikke jeg til å gjøre...

dette gjør meg så vondt..."

Om politiet og sosialbyråd fortsatt sier rusmisbrukerne i sentrum ikke herses og jages vil jeg si: dere vet det ikke er sant.

God rusbehandling, uten anbudskonkurranse - det er fremtiden sin det!

God rusbehandling, uten anbudskonkurranse - det er fremtiden sin det!Aino Lundberg, virksomhetsleder på A-senteret, Kirkens Bymisjon, har jobbet i rusfeltet siden hun var fersk i arbeidslivet og elsker det. Det er så mange utfordringer, så mange håpefulle og endringsklare folk, så mange flotte fagfolk og brukerrepresentanter at hun kommer seg nok aldri ut av det! Tross ressurskrevende anbudskonkurranser som hun har vært igjennom flere ganger siden sykehusreformen.

Men som dagens gjesteblogger har hun en drøm: "Når jeg våkner i morgen hører jeg ministerens glade stemme med kick-off til valgkamp: ”Som noen av dere vet skjedde det store endringer i betingelsene for rusbehandling i Telemark, og det ville jo vere grådig merkelig om ikke det gjaldt alle dere andre også – fra nå av blir det kontraktsformer basert på dialog og fleksibilitet i forhold til hva pasientene trenger. Velkommen inn i varmen kjære samarbeidspartnere innenfor den ideelle sektoren!”

Det blir en god dag i morgen!"

Les hennes blogginnlegg under.

Åpne stoffscener: Hva kan Oslo lære av andre storbyer?

Åpne stoffscener: Hva kan Oslo lære av andre storbyer?Hvis Oslo skal lykkes i å fjerne de åpne rusmiljøene, må politirestriksjoner og ordensmakt kombineres med et omfattende hjelpetilbud.

Det er rådet fra Norges ledende rusforskere, Linn Gjersing, Helge Waal og Thomas Clausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo. De har studert tiltak og erfaringer i andre europeiske storbyer, og la tidligere i år fram en rapport om dette, oppsummert blant annet i 9 suksesskriterier.

Jeg synes derfor det var svært interessant når professor Helge Waal i gårsdagens VG er kritisk til den Plata-aksjonen som nå er i gang. Politirestriksjoner og ordensmakt er på plass, men han er tvilende til om et tilstrekkelig hjelpetilbud er tilstede.

"Det holder ikke å bryte opp åpne miljøer og «rydde» rusmisbrukere fra Plata om de ikke får et godt nok alternativ, fastslår professor Helge Waal.  Resultatene av å bryte opp rusmiljøer alene, uten andre tiltak, blir gjerne magre, mener han. -Det pleier å føre til at det flytter seg, og etablerer seg nye steder. Politiet går etter hvert lei, og man oppnår ikke så mye. Det er lærdommen fra de europeiske byene vi har undersøkt, sier Waal til VG..

Professoren er skeptisk til at aksjonen som er igangsatt i Oslo innebærer at rusmisbrukere nå skal fraktes til en midlertidig mottakssentral, i påvente av noe mer permanent. - I utgangspunktet vil dette tiltaket stå og falle på at tilbudet til rusmisbrukerne blir godt nok, både i størrelse og kvalitet. Jeg skulle ønske at man hadde forberedt denne delen bedre, sier Waal.

Jeg har derfor lagt ut et sammendrag (på norsk) av rapporten.

Plata er ryddet

Plata er ryddet"Her er «Plata» ryddet etter politiets storaksjon," skriver VG, og illustrerer det med et foto av Plata kjemisk fri for fattigfolk, rusmisbrukere og hjelpetrengende. Og videre: "I dag startet Oslo kommune og politiet en omfattende aksjon mot narkomiljøet i Oslo sentrum. De hevder at misbrukerne skal bort fra gatene for godt. - Grensen er nådd. Dette er så ille at vi kan ikke ha det slik i byen lenger, fastslår byråd for sosiale tjenester i Oslo, Anniken Hauglie (H)."

Jeg ønsker meg en by med et sosialt og helsemessig hjelpeapparat som gjør at folk slipper den fornedrelse det er å tigge på gata, og hvor rusavhengige får et faglig godt, individuelt tilpasset, behandlingstilbud. Og som ikke minst: har et tett og godt støtteapparat for den som kommer ut etter endt behandling. Bybildet skal ikke preges av tiggere eller narkomane.

Heller - eller kanskje riktigere: samtidig med - VG-bilde om at "her er Plata ryddet etter politiets storaksjon" skulle jeg ønsket meg et bilde som fortalte: her på Ila ser dere nå 30 sosialarbeidere som skal kartlegge deres boligsituasjon, helse og behandlingsbehov og starte en mulig behandlings- og rehabiliteringsfase. Her stiller kommunen opp med et massivt tilbud og tett oppfølging.

Jeg er - dessverre - redd for at dette fotografiet ikke kan tas verken i dag eller i morgen, og i så fall har renovasjons- og ryddefasen vært viktigere enn å sette inn målrettede hjelpetiltak. Men jeg ser kimen til noe bra.

Skjenkepolitikken skaper en utrygg by

kjenkepolitikken skaper en utrygg byVG minnet oss i går igjen om sammenhengen mellom vold, alkohol og skjenking. "Det meste av volden i Oslo sentrum skjer på åpen gate (44,1 prosent) eller i tilknytning til utestedene (27,7 prosent). Det viser Oslo politidistrikts analyse av voldsanmeldelser i løpet av 2009."

"En svensk studie har vist at sannsynligheten for å utøve vold er 13 ganger høyere om man har drukket alkohol.

I Trondheim har man tatt dette til etterretning. - Vi har hatt en bemerkelsesverdig reduksjon av vold i det offentlige rom siden 2007, da skjenketiden ble redusert med en time. Frem til 2010 ble den utelivsrelaterte volden redusert med 35,6 prosent. Så langt i år har vi også en reduksjon på 30 prosent sammenlignet med 2010, sier politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon.

I sommerbyen Kristiansand har gatevolden blitt redusert med 20 prosent siden 2008. - Årsaken er sammensatt, men det har klart sammenheng med at skjenketidene er skjerpet med en time. I all hovedsak er denne typen vold knyttet til helg og rus, sier politistasjonssjef Ole Hortemo ved Sentrum Politistasjon i Kristiansand."

Men bystyreflertallet i Oslo (Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre) nekter å lytte til erfaringer som dette. De skaper en utrygg by.

Les VGs oppslag