Rus

Straff som middel for å hindre mennesker i å skade seg selv savner mening

Fafos levekårsundersøkelse for innsatte i norske fengsler viser at 60 % av de innsatte brukte narkotika siste måned før de ble fengslet. For det meste dreide det seg om bruk av opiater og sentralstimulerende stoff, det vi kaller for harde stoffer. Det vil si at i dette øyeblikk – og til enhver tid – er det omkring 1800 stoffbrukere i norske fengsler. En stor del av dem er gjengangere og ikke bare det, men mer hva vi kan definere som gjen-gjen-gjen-gjengangere. For narkotikakriminalitet er faktisk tilbakefallsprosenten på mellom 70-80 %. Egentlig er det helt naturlig at den er så høy, og det burde i seg selv være dom nok over et system som bruker straff som middel for å hindre mennesker i å skade seg selv, sa Evy Frantzsen på et debattmøte på Universitetet om straffegjennomføring.

Les foredraget

Byrådet må redegjøre for 19-årige Fredriks dødsfall

Med bakgrunn i bystyrets overordnede tilsynsansvar er det behov for å få en nærmere avklaring av hva som er skjedd ved et konkret dødsfall ved Ila Hybelhus , for derigjennom å avklare hvorvidt det foreligger mangler eller systemsvikt som krever tiltak fra bystyrets side. Saken gjelder 19 år gamle Fredrik Nicolaisens død på Ila Hybelhus 10. februar 2008, som er omtalt gjennom flere artikler i Dagsavisen de siste dager. Det er nødvendig å få en avklaring på hva som har skjedd og hvordan det kan forhindres at slikt skjer igjen. Noe kan tyde på at denne saken dokumenterer en svakhet i det kommunale tiltaksapparatet for akutte overnattinger og akutt hjelp for rusmisbrukere i Oslo, skriver Marianne Borgen og Ivar Johansen i en henvendelse til byrådet. Byrådet må besvare 8 konkrete spørsmål om saken.

Hvorfor døde Fredrik?

Ila Hybelhus, søndag morgen 10. februar i år: I en overkøye på et av rommene finner de ansatte en livløs 19 år gammel gutt. Tilbake sitter moren og bestevennen og spør seg hvorfor en unggutt plasseres på et hospits for eldre, tunge narkomane.

Hvorfor døde Fredrik? Eller snarere; hvem er ansvarlig for at Fredrik, og Fredriks venner i rusmiljøet dør? Den politisk ansvarlige for dette er byråd Sylvi Listhaug som gjennom politiske føringer de facto pålegger tjenesteapparatet å avvise sterkt hjelpetrengende rusmisbrukere eller gjøre byråkratiet for å få hjelp så kronglete at de med tungt bistandsbehov gir opp underveis.

Bostedsløse må sove ute i sprengkulden

Frelsesarmeen slår alarm: Flere av byens bostedsløse tvinges nå til å sove ute på grunn av kommunal plassmangel. Samtidig er det meldt ned mot 20 kuldegrader. - Oslo kommune må ha et ansvar for å sikre at alle har et nødvendig krypinn, og slipper å sove på gata, under broer og i parker. Tar byrådet ansvaret for den første personen som fryser i hjel fordi "det ikke var plass i herberget"? spør bystyrepolitiker Ivar Johansen (sv).

Les mer

Innrømmer mangel på tilbud, foreslår hotell

Ap, SV, Krf og Venstre-politikere synes det er for dårlig at det ikke finnes akutte overnattingstilbud for unge rusavhengige. Listhaug foreslår familie, venner eller hotell som mulige løsninger.

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) kaller forslaget meningsløst. - Denne gruppen trenger oppfølging og bør ikke være alene. Å foreslå hotell vitner om uvitenhet, sier han. Han er sjokkert over at byråden erkjenner at det ikke finnes akutte overnattingstilbud, men at hun ikke gjør noe for å finne løsninger. – Hun tillater seg å ikke reagere overfor rusavhengige. Jeg spør meg om hun hadde gjort det samme hvis det var eldre uten botilbud det hadde vært snakk om, sier han til Dagsavisen.

Les Innrømmer mangel på tilbud, foreslår hotell
Les Folk må få opp øynene

Uakseptabelt botilbud til rusmisbrukere

I NRK TVs Brennpunkt-program tirsdag kveld ble dette til de grader dokumentert. Vi bruker millioner av så vel kommunale som statlige kroner på å få rusmisbrukere rusfrie gjennom Metadonprosjektet, men har ikke egnet bolig å tilby dem. Dette gir særs stor sjanse for at metadonbrukeren sprekker, og er tilbake på kjøret. - Helt uakseptabelt sier SVs Ivar Johansen, som onsdag tok saken opp i bystyret.

Les saken i NRK Brennpunkt

Oslos uverdige sprøyterom

Mens bilene kjører forbi og dresskledde menn på vei hjem fra jobb sender blikk fulle av forakt, setter «Konka» heroinskuddet i armen. Børsparken er hans sprøyterom. I Tollbugata 3 i Oslo står et sprøyterom klart til å ta imot byens tyngste rusmisbrukere. Den borgerlige regjeringen og det borgerlige byrådet holder døra låst. De trenerer et klart pålegg fra såvel stortingsflertallet og bystyreflertallet om et sprøyterom som skal gi verdige forhold. - Dette er uverdig, sier SVs Ivar Johansen. Her tvinges de narkomane til å sette skuddene sine i portrom, veikryss og parker, mens Høyre nekter å låse opp døra til et faglig godt hjelpetilbud.

Les mer i Dagbladet

Dårligere i Oslo etter rusreformen

Behandling og oppfølging av rusmisbrukere i Oslo er blitt dårligere etter at staten overtok ansvaret i 2004. Det viser en ny rapport bestilt av Rusmiddeletaten i Oslo kommune.

For bystyremedlem Ivar Johansen (SV) kommer ikke rapportens konklusjoner overraskende. De bekrefter tvert i mot de antakelser han hadde gjort seg før staten tok over ansvaret for rusbehandlingen i 2004. - Kravet om resultater og antall behandlinger øker. Det fører til at behandlingsapparatet prioriterer ressurssterke klienter med forholdsvis gode prognoser. Det skaper kort liggetid og omløp i systemet, og det er akkurat det politikerne og ledelsen i helsevesenet etterspør, sier Johansen og stiller seg svært kritisk til en slik politikk.

Les mer i Sykepleien

Byrådet i Oslo svikter bostedsløse rusmisbrukere

Det er aldeles utmerket at vi har fått en ikke ubetydelig heving av boligstandarden i eksisterende botilbud, og særlig for kvinner. Men som vi alle selvsagt vet: akkurat det hjelper i liten grad den bostedsløse som sosialkontoret i dag tvinges til å henvise til hospits fordi de mer egnede botilbudene er proppfulle. Det er grunn til å spørre: Ville byrådet turt å ha en slik passiv holdning til hjelpebehovene til en mer ressurssterk velgergruppe? spør Ivar Johansen.

Knallhard vinter for boligløse. Hva mener Fr.P?

Når en privat gårdeier vil kvitte seg med 50 hybler sloss Fr.P. for at «byrådet må gripe inn for å sikre at boligtilbudet blir bevart». Men så langt ser det ikke ut til at Fr.P. (og trolig heller ikke Høyre) vil legge to pinner i kors for å sikre at boligtilbudet til 200 sosialklienter i et kommunalt hybelhus ikke forsvinner. Dette er vel ikke helt konsekvent, Fr.P? spør Ivar Johansen.