Sosialpolitikk

Opphevelse av husleieregulering: 3500 husstander i Oslo med betydelig økt husleie

Det er vedtatt en opphevelse av husleieregulerte boliger i 2009. Det berører mange av Oslos innbyggere, særskilt den eldre del av befolkningen. I Oslo er det anslått at det gjelder omkring 3500 leiligheter. Det er grunn til å vente at mange av beboere vil få store økonomiske problemer ved overgang til gjengs leie. Ivar Johansen har tatt saka opp med byrådet, for å få svar på hva Oslo kommune har gjort - og gjør.


Ikke i strid med EØS-avtalen

Jeg har konsulert tung juridisk EØS-ekspertise som sier det er feil tolkning av jussen når byrådet sier at salg av kommunale leiligheter i Kvartal 6 til under markedspris, er i strid med EØS-avtalen, skriver Ivar Johansen i et spm til byrådet.

Truet aktivitetsnivå Prosenteret

Siden 2001 har Pro-senterets klientmasse økt med 60 %, mens Oslo kommunes tilskudd i samme periode har gått ned. Er byrådet inneforstått med denne situasjonen, eller vil byrådet legge til rette for at dagens aktivitetsnivå ikke reduseres? spør Ivar Johansen i et spm til byrådet.

Enstemmig om tilbakebetaling av ulovlige gebyrer

Ivar Johansen fikk støtte fra en enstemmig finanskomite om at ansatte skal få tilbakebetalt det de urettmessig har betalt i gebyr for at kommunen har foretatt trekk i lønnen deres. Det er klart at det ikke foreligger noen hjemmel for den praksis Oslo kommune har hatt å dette området. Det har også byrådet til sist innrømmet, ved at ordningen nå er opphevet og de som er rammet tilkjennes tilbakebetaling.

Gebyr ved lønnstrekk må oppheves

Det er urimelig at kommunen som arbeidsgiver legger ytterligere økonomiske byrder på kommunalt ansatte som har betalingsproblemer. På den bakgrunn har Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen levert et privat forslag om å oppheve gebyret kommunen tar for å trekke ansatte i lønn.


Kommunen må rydde opp

Bystyremedlem Ivar Johansen (sv) reagerer kraftig på at finansbyråden vil bli dratt inn i retten før han slutter med trekkgebyret. Dersom det blir krystallklart at Oslo kommune har brutt loven, mener han Støylen og bystyret må ordne opp for egen regning.

Les mer

Misfornøyd med sosialkontorene

SVs Ivar Johansen mener byråden driver med ansvarsfraskrivelse, når hun ikke vil sette inn tiltak for å bedre sosialkontorene, men skyver eneansvaret over til bydelene.

– Vi må sikre at ressursene brukes best mulig og at vi klarer å formidle kompetanse ut til hvert enkelt kontor. Det må selvsagt være en oppgave for kommunen sentralt sier Johansen som også mener trange økonomiske rammer for bydelene gjør sosialkontorenes jobb vanskeligere.  – Det er et press på å kutte stillinger og i bydeler med flere sosialkontor er det snakk om å legge ned kontorer. Dårlig økonomi gjør at sosialkontorene i større grad må si nei,  sier Johansen.

Les mer