Sosialpolitikk

Forskjells-Oslo: 1,6 milliarder til julefeiring

Vi står foran en ny jule- og nyttårsfeiring. For de fleste av oss en gledens høytid. Men også en tid for ettertanke. For eksempel  bør det mane til ettertanke at Oslofolk gjennom disse dagene vil bruke hele 1,6 milliarder kroner på feiring og gaver. Den kommersielle jula er i aller høyeste grad et dokumentasjon på overflodssamfunnet.  Det er også et eksempel på forskjells-Oslo. 7.000 unger i denne byen er ikke en del av denne kjøpefesten. De lever i familier som lever på et absolutt minimum, - under fattigdomsgrensen, sa Ivar Johansen bl.a. i bystyret da bystyret behandlet budsjettet.

Bondevik

Statsminister Kjell Magne har vært i Washington og delt ut 225.000 kroner til fattige barn. Gaven er sikkert velment, men den gir helt gale siginaler. Å reise til verdens rikeste land og hovedstad med en fattiggave kan bare bidra til å provosere norske skattebetalere. Men Bondevik håper kanskje at USAs president Georges W. Bush vil gjøre gjenvisitt og ha med en neve dollar til en av de mange fallferdige skolene i den norske hovedstaden. Så Bondevik får noe å være stolt av. (VG på lederplass 8. des. 2001)

Evigvarende kontrakter – Kommunen skal stå ved et løfte

Skal kommunen ha et moralsk ansvar når kommunens fagfolk forleder noen ved klart misvisende informasjon, med den konsekvens at de mister sin bolig?Etter mitt – og SVs – syn er svaret krystallklart: Gjør kommunen en feil skal vi gjøre det maksimale for å rette på feilen. I dette tilfelle betyr det å tilby de berørte erstatningsleilighet i tilnærmet samme geografiske område, en leilighet av samme størrelse og standard, og med dagens husleienivå, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet spørsmålet om kommunen skal stå ved et løfte.

NAV – Ny arbeids- og velferdsforvaltning, ramme- og samarbeidsavtale for Oslo kommune

NAV-reformen er en særs viktig reform for brukerne av stat og kommunes tjenester innenfor trygd, arbeidskontor og sosialtjenesten. Svært ofte har jo disse felles brukere, og NAV-reformen skal gi innbyggerne mer samordnede tjenester. Dette er bra! Nærhetsprinsippet er viktig. At dersom tjenestetilbudet, og herunder beslutningsfullmaktene, ligger nærmest mulig brukeren, desto bedre muligheter er det for å gi et hjelpetilbudet tilpasset den enkeltes situasjon, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet en avtale mellom Staten og Oslo kommune om NAV.

Forskrift om ny politivedtekt i Oslo

Oslo skal være en inkluderende og romslig by. Oslo skal også være en trygg by. Alle bør føle at deres behov for trygghet blir ivaretatt, enten det er pensjonisten på vei fra postkontoret etter å ha hentet trygden, kvinnen som står i drosjekø i sentrum en lørdagsnatt, familien på tur på Karl Johans gate en lørdag formiddag, den prostituerte i Kirkegata eller tiggeren ved T-banenedgangen. Vi skal selvsagt å ha normer og regler for akseptabel adferd i denne byen, og disse regler skal gjelde alle - enten en er trikkekonduktør, prest, tigger eller byrådsleder. Politiet skal selvsagt ha hjemmel for å kunne reagere mot den som opptrer aggressivt eller truende, forulemper eller plager andre eller har en utilbørlig adferd, sa Ivar Johansen bl.a. når bystyret behandlet forslag til nye politivedtekter.

Ny-fattige skapes i hovedstaden

Statens institutt for forbruksforskning kan fortelle at det i særlig grad er «eneforsørgere på overgangsstønad, minstpensjonister, langtidsledige og folk med gjeldsproblemer» som er de nyfattige.  Hvordan møter så politikerne det? På nasjonalt plan har Regjeringen fått igjennom kutt i støtteordninger til eneforsørgere med 450 millioner kroner. Og i Oslo foreslår Arbeiderpartibyrådet å kutte tilleggspensjonen nettopp for eneforsørgerne, skriver Ivar Johansen i Arbeiderbladet.

Ikke Huitfeldts jobb?

Når jeg leser VG's intervju fredag 11. januar med påtroppende byrådsleder Fritz Huitfeldt må jeg si jeg himlet med øynene. For hva svarer Huitfeldt på spørsmål om det er klasseskille i Oslo? Jo, følgende: "Det er forskjell på folks bo- og levestandard, men det er ikke min jobb å gjøre noe med det." Dette må være Høyrepolitikk på sitt verste. En politiker som konstaterer at det er levekårsforskjeller i den byen han skal styre, men som bombastisk sier: "det er ikke min jobb å gjøre noe med det", skriver Ivar Johansen i Arbeiderbladet.

Syke, eldre bør bidra mer

Partiet Høyre mener pleietrengende eldre bør bidra mer til fellesskapet. I siste møte i Oslo bystyre ønsket partiet at det skal innføres egenbetaling på hjemmesykepleie. På den måte ønsker partiet å hente inn 7 millioner kroner fra byens sterkt hjelpetrengende syke- og funksjonshemmede, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Oslo: En omvendt Robin Hood-politikk

Når Høyre, Venstre, Kr.F. og Fremskrittspartiet er opptatt av skattelettelser til den som, for å sitere fra Bibelen: "har i
 overflod" blir det minstepensjonisten, aleneforsørgeren og byensfattigste som skal betale for dette. Den politiker som tørr å gå opp
her å snakke om at dette er nødvendig fordi kommunens inntekter svikter, ja, den snakker ikke sant. Helt bevisst velger
bystyreflertallet en omvendt Robin Hood-politikk, skriver Ivar Johansen i Klassekampen.

Avgifts-Oslo: Juksemaker, pipelort ….

Høyres skatte- og avgiftspolitikk er som uttrykket ”juksemaker, pipelort, tar igjen og gir bort.” Hovedproblemet er imidlertid at de opptrer ut fra en omvendt Robin Hood-politikk;  og hvor de som fra før av har det vanskeligst  er de som også får økt merbelastning, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.