Sosialpolitikk

SV-initiativ om ulovlige gebyrer: Oslo kommune tilbakebetaler 3 millioner

Siden 1984 har Oslo kommune ulovlig trukket et gebyr for å foreta lønnstrekk fra ansatte. Samme dag som forslaget fra SV Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen om å avvikle gebyret sto på bystyrets kart valgte byrådet å krype til korset, ved selv å vedta at gebyret skal avvikles. Det var en klok beslutning. Og i bystyrets finanskomite onsdag fikk SV enstemmig støtte for at alle gebyrer innkrevd de siste 3 år automatisk skal tilbakebetales den enkelte. - De fattige som rettsstridig er fratatt pengene trenger sårt disse midlene. Det er bra at vi fikk enstemmighet på at kommunen nå skal rydde opp, sier SVs Ivar Johansen. Dermed betaler kommunen ut rundt 3 millioner kroner.

Les mer i Aftenposten: Kommunen dropper gebyr på lønnstrekk
Les mer i Aftenposten: Tok ulovlig gebyr i 20 år
Les mer i Aftenposten: Må betales tilbake
Les mer i Aftenposten: Dette er smålig
Les Aftenpostens lederartikkel

Tiggerstaden

"De utenlandske tiggerne, fremhever sin ulykke. De sitter på knærne med foldede hender og jamrer ut sin ulykke. De smiler sine triste, tomme og tannløse smil. Med sin mye mer påtrengende tilstedeværelse, minner disse tiggerne oss om faktum vi helst ikke vil tenke for mye på. Nemlig at vi nordmenn er uforskammet rike, mens mange andre, til og med i det rike Europa, lever i grenseløs fattigdom. De fattigste i Europa har ikke noe valg. Det er ingen vei bort fra gata eller mafiaen mange av dem er i klørne på.


Det er litt for ubehagelig å tenke på når en er på vei ned Karl Johan for å shoppe ny sommerkjole eller enda en ny mobiltelefon. Derfor vil vi ha dem bort. I likhet med da de narkomane ble fjernet fra samlingsstedet «Plata» ved Jernbanetorget, er det offisielle argumentet at tiggerne «ikke passer inn i det bildet vi vil at turister skal se av hovedstaden vår». Det hadde vært mer ærlig å si at vi selv ikke ønsker å ha dem her. De lager en for sterk kontrast i vårt styrtrike land," skriver Pernille Huseby i en kommentar i Nationen.


Les artikkelen i Nationen
Les Høyres Erling Lae: Tiggerne må bort
Les Kirkens Bymisjon: La dem tigge
Les Liv Finstad: Ydmyk tigging

Hjelper innbyggerne der de bor

Folk i nød henvender seg normalt til sosialkontoret. Men i bydel Sagene i Oslo er det gjort på en annen måte. En egen avdeling innen sosialetaten ble flyttet ut, nettopp til dit hvor folk bor. Men nå blir trolig forsøket avsluttet, selv om det var vellykket, skriver Nils Christie i en kronikk i Aftenposten.


Les kronikken i Aftenposten

Les bl.a. byrådens kommentar

Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem?

Geografiske levekostnadsforskjeller fører til at personer som lever i økonomiske pressområder trenger høyere inntekter enn personer som lever i områder med lave levekostnader for å finansiere samme forbruk. Analyser basert på landsspesifikke fattigdomsgrenser undervurderer derfor omfanget av fattigdom i områder med høye levekostnader og overvurderer omfanget av fattigdom i områder med lave levekostnader.

I en klasse for seg....

-   Vi har råd til å bruke penger på det vi har lyst til, og det gir oss som familie enormt mye, sier John Brendmoe (42). Utenfor vinduet maler ettermiddagssola Oslofjorden intens rosa. Det knitrer fra peisen og en hushjelp kommer med kaffe. Vi befinner oss i familien Brendmoes villa i rikmannsstrøket på Nordstrand i Oslo.

- Trygden kom inn på kontoen hennes i dag. Klokka halv sju sto Anette Hellevik (35) opp for å betale regninger. 400 kroner er det hun har igjen å leve for de neste åtte førjulsdagene. -  Det gjør noe med menneskeverdet ditt alltid å være avhengig av andre, sier hun og vandrer småpratende gjennom Bergens trange smug.

Adjø solidaritet?

Professor Steinar Stjernø synes ikke det er noen grunn til å erklære solidariteten for død. Men begrepet har forandret seg, og det vil fortsette å forandre seg i årene som kommer, sa Stjernø under Kommunal 05.  Solidariteten er ikke et begrep som er gitt en gang for alle. Nye generasjoner vil gi det nytt innhold, sa Stjernø. Velferdsstaten er bygget opp etter prinsippene i solidaritetsbegrepet, og Stjernø ville ikke være med på tanken om at vi er i ferd med å bygge ned velferdsstaten, slik enkelte hevder.

Les mer

Kommunen sviktet: Knusende dom i tingretten

I en knusende dom fastslår Oslo tingrett at sosialvesenet har sviktet Per-Arne Vinje (52). Han er tilkjent 150 000 kroner i erstatning for manglende sosialhjelp. Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) synes det er klokt av kommunen ikke å anke dommen. -  Rettssaken dokumenterte at kommunen hadde taklet Vinjes sak på en helt uakseptabel måte ved ikke å behandle søknadene hans. Saken avslørte en alvorlig svikt i sosialtjenesten, sier han til Dagbladet.

Les i Dagbladet
Les dommen

Hemmelig boligsalgliste

Oslo kommune skal i inneværende år selge boligeiendommer for 625 millioner kroner. I lengre tid har en hemmeligholdt liste over aktuelle eiendommer vært klar uten at leietakerne er blitt underrettet. Ivar Johansen mener byrådets hemmelighold er uklok. – Folk må få vite at deres bosituasjon vurderes, sier han til Østkantavisa.


Les i Østkantavisa

Forverret bomiljø for beboere i kommunale boliger

Narkotikasalg i leiligheter. Psykiatriske pasienter som hyler om natta. Forslumming av bygårdene.
Dette er de harde fakta som mange av de 11000 som bor i kommunale bygårder i Oslo indre øst føler på kroppen daglig. Samtidig er det stadig flere barn, eldre og flyktninger som bor i de kommunale boligene blant rusmisbrukere og psykiatriske pasienter.

Fattigdom kan ikke avskaffes, men den kan reduseres

Fattigdom i Oslo, hvordan er situasjonen og hvilke tiltak er de riktigste å sette inn. Dette oppdrag fikk forskerne Tone Fløtten og Ivar Lødemel til et gruppemøte i SVs bystyregruppe.

Fløtten understreket fattigdom ikke kan avskaffes, men den kan reduseres.

Fattigdomsbekjempelse er fordelingspolitikk. Ingen enkelttiltak løser alle problemer til evig tid. Fattigdommen bekjempes ikke ut at vi svelger noen kameler - det koster å bekjempe fattigdommen

var den utfordrende beskjeden fra forskeren, - som også var konkret på noen tiltak.