Sosialpolitikk

Unge uten bolig er svært utsatt

Mangelen på akutte overnattingstilbud for utsatt ungdom medfører ofte svikt i deres omsorgs-, arbeids- og utdanningsmuligheter. Det fører dem inn i rus- og kriminalitetsbelastede miljøer, skriver Moses Kuvoame, sosiolog og prosjektleder ved Uteseksjonen i Oslo kommune.

Reform til det verre

Endringene i velferdsstaten de siste åra fører til at folk som er fattige og syke får dårligere kår enn før. Mange føler seg mistenkeliggjort når de må gå lenge på ytelser fra trygdekontoret, og de økonomiske ytelsene ved langvarig sykdom er blitt dårligere for de som har minst fra før.

Les mer i Fontene