Sosialpolitikk

Prosenteret trues av aktivitetsreduksjon

Prosenteret er Oslo kommunes hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon og et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for alt som har med prostitusjon å gjøre. Siden 2001 har Pro Sentrets klientmasse økt med 60 %, mens Oslo kommunes tilskudd i samme periode har gått ned. På grunn av den økte klientmassen har også arbeidspresset blitt større, og senteret klarer derfor ikke holde budsjett.
I følge det budsjettforslaget som foreligger må Prosenteret nå kutte driftsrammen sin med 1,3 millioner, med den konsekvens at det blir reduksjoner i både stillinger og aktiviteter.

Hjemløse jages og bankes opp

Det er blitt vanskeligere å være hjemløs i Oslo. De hjemløse jages fra kjøpesentre og bankes opp. Også i resten av Europa er det blitt tøffere for dem som bor på gata. Flere og flere områder blir stengt for de hjemløse.– For mange hjemløse er det vanskelig å oppholde seg der vi ser på det som helt naturlig, sier forsker Evelyn Dyb til Dagsavisen.

Unge uten bolig er svært utsatt

Mangelen på akutte overnattingstilbud for utsatt ungdom medfører ofte svikt i deres omsorgs-, arbeids- og utdanningsmuligheter. Det fører dem inn i rus- og kriminalitetsbelastede miljøer, skriver Moses Kuvoame, sosiolog og prosjektleder ved Uteseksjonen i Oslo kommune.

Reform til det verre

Endringene i velferdsstaten de siste åra fører til at folk som er fattige og syke får dårligere kår enn før. Mange føler seg mistenkeliggjort når de må gå lenge på ytelser fra trygdekontoret, og de økonomiske ytelsene ved langvarig sykdom er blitt dårligere for de som har minst fra før.

Les mer i Fontene