Sosialpolitikk

Den nye slemmismen

Den nye slemmismen Angrep på snillisme har lenge vært populært. Det snakkes foraktelig om å være naiv og godtroende og sy puter under armene på folk. Slike munnhell er i ferd med å bli opphøyd til sannheter. Å være dumsnill er riktignok dumt. Men det er ikke dumt å være snill. Nå har imidlertid snillhet blitt et skjellsord. Å vise empati er blitt et tegn på svakhet. Det virker som om det brer seg en ny mentalitet. Den nye slemmismen, hardheten, har kanskje sin rot i brutale økonomiske vinder. Men den lever også sitt eget liv, og slår inn i politikken, i offentlige systemer, administrasjon og hjelpeapparat, og blant andre med makt, og den siver ut blant folk flest

Brer det seg en ny kynisme i Norge? En systematisert ufølsomhet overfor mennesker i sårbare situasjoner? spurte Kari Gåsvatn i Nationen forleden.

Les hele artikkelen

Kommentarer   

0 #21 Ulf Granli 04-01-2010 15:33
Utgiftene i offentlig sektor løper løpsk under det rødgrønne vanstyret i Norge. Vi er blandt de landene som har høyest sykefravær i verden og vi er blandt de landene som bruker mest på helsetjenester men vi er blandt de som har de lengste ventetider på sykehusbehandling.
Det opprøret som nå sprer seg blandt befolkningen - mot en offentlig sektor som koster mer, men leverer mindre enn land det er naturlig å sammenligne oss med - er verd å lytte til å ta på alvor.
Utfordringen er den rødgrønne regjering som ikke tør manne seg opp for å ta et oppgjør med byråkratiet; det er jo blandt byråkratene de finner sine kjernevelgere. Taperne er befolkningen eller skattebetaleren e som betaler dyrt for en stadig dårliger service.
Det er også et tankekors at de som arbeider i førstelinjen - sykepleiere, hjelpepleiere lærere og annet helsepersonell også er taperne, mens et svulmende byråkrati er vinnerne.
Beklageligvis må vi vente lenge til vi får skiftet regjering slik at vi får bukt med problemen, men vi har et kommunevalg til neste år og da får vi håpe at velgerne får et ord med i laget.
Ulf Granli (H)
nestleder BU Grünerløkka
0 #22 Ivar J 04-01-2010 16:05
Ulf G: Men da kan vi vel ta det nære først, vår egen by? Byen som ditt parti har at ansvaret for styringen av i alle fall sammenhengende de siste 13 år.
Om vi gjør opp regnskapet for denne perioden: Har kommunens utgifter i Oslo, relativt sett, gått ned, slik at Oslo ikke faller inn under beskrivelsen "utgiftene i offentlig sektor løper løpsk"? Har vi hatt en reduksjon i byråkratiet i denne byen, slik at "et svulmende byråkrati" her ikke er vinneren.

Jeg vil gjerne at du er konkret i ditt svar, og ikke bare kommer med generelt preik. For jeg går ut fra at du mener det skal gjøre en forskjell om byen blir styrt av Høyre/Fr.P. eller Ap/SV, og at du derfor kan gi svar som viser at det utgjør en forskjell som monner?
0 #23 Helge Krabye 10-01-2010 12:18
For meg er selve feilen at en tar ibruk uttrykk som snillisme og slemmisme. Ismer er forenklinger av sammensatte problemer. Vi ønsker en enkel og rask løsning på utfordringer som krever tålmodighet og menneskelighet. Hvorfor lærer ikke av barna våre, når vi hjelper dem å bli selvstendige, trygge mennesker med både styrke og evne til empati? Vi behandler ikke barna våre helt likt, for mens Kari er ansvarsfull og pålitelig, kan Ola ha tendens til å lure seg unna og smålyve når det passer ham. Samme reaksjon fungerer ikke på begge. På samme måte mener jeg at vi må bruke mer tid og ressurser på å ta imot asylsøkere og innvandrere for ikke å gjøre feil. Vi vil alle ja et menneskeligere samfunn, men samfunnet råtner hvis alt blir bare mykt eller bare hardt.
0 #24 Siri 12-01-2010 04:39
En nettbekjent skrev, og jeg deler med dere:
"I Europa og store deler av verden snakker man ikke lenger om Mobbing ; men om BULLISME! Også i Italia bruker de det nye begrepet. Det er ganske interessant. En okse som har sparket sitt offer og ligger nede for telling, vil forsette å sparke og fornedre....

Sånn sett er begrepet BULLISME på sin plass i dag. Vi kan ikke få nok av ondskapen. Hopen som har tjent penger har forstått at det er veien til makt og frihet til å gjøre hva de vil. Med penger, har de løst inn sin billett på den offentlige arenaen med det for øye at de ikke behøver å stå med lua i handa. Det er selvfølgelig også andre årsaker til denne plagingen.

Det er bare et tidspørsmål før Norge innfører det nye begrepet. Det gjør oss kanskje mer bevisste på hvor farlig og destruktivt det er, det dette begrepet står for. ..."

Legg til kommentar