Sosialpolitikk

Helse- og sosialombudets årsberetninger foreligger

Ombudenes årsberetninger foreliggerHelse- og sosialombudet i Oslo får gjennom sitt arbeid for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet god innsikt i hvordan situasjonen er i helse- og omsorgstjenester.

Nå foreligger årsberetningene for 2009. God lesning, og kom gjerne med innspill på grunnlag av rapportene.

Les Pasient- og brukerombudets årsberetning for 2009
Les Eldreombudets årsberetning for 2009
Les Helse- og sosialombudets årsberetning for 2009

(pdf-dokument, hvis problemer: høyreklikk og last ned til egen maskin)

Kommentarer   

0 #1 Elisabeth Gording Stang 24-03-2010 11:32
I Helse- og sosialombudets årsmelding står det en artikkel om taushetsplikt. Denne viser til en annen artikkel i tidsskriftet Sykepleien som dessverre er illustrerende for mange helsearbeideres oppfatning: at taushetsplikten går foran opplysningsplik ten til barnevernet! Hvordan skal vi få folk til å skjønne en gang for alle at det er omvendt! Ikke rart barnevernet ikke får meldinger tidlig nok!

Legg til kommentar