Sosialpolitikk

Helse- og sosialombudets årsberetninger foreligger

Ombudenes årsberetninger foreliggerHelse- og sosialombudet i Oslo får gjennom sitt arbeid for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet god innsikt i hvordan situasjonen er i helse- og omsorgstjenester.

Nå foreligger årsberetningene for 2009. God lesning, og kom gjerne med innspill på grunnlag av rapportene.

Les Pasient- og brukerombudets årsberetning for 2009
Les Eldreombudets årsberetning for 2009
Les Helse- og sosialombudets årsberetning for 2009

(pdf-dokument, hvis problemer: høyreklikk og last ned til egen maskin)