Sosialpolitikk

Kommunale boliger: "Markedsleie" for byens fattige

En beboer i Drøbaksgata 1 får beskjed om at husleien for den kommunale boligen på 80 kvm skal økes fra dagens kr. 6.676 til kr. 10.840 pr. måned. Hun er naturligvis fortvilet, for er det noe som kjennetegner beboerne i denne blokka så er det at de færreste har betalingsevne til en husleie på over kr. 120.000 pr. år.

Jeg tar saken opp med Byrådet, som må besvare spørsmål rundt kommunens "markedsleie" overfor byens fattige, med begrenset betalingsevne.


NN                                                                         
Drøbakgt 1
0463 Oslo

20.09.2010

Til
Per Overrein – Helge Stoltenberg – Ole Jørgen Nyhagen
Bydelspolitikere i bydel Sagene.
                                             
HUSLEIEØKNING.

Jeg er en beboer i drøbakgt 1 og har en husleiekontrakt fra 1983 som ble inngått med Ullevål Sykehus. 1985 ble leiekontrakten overført til det som nå er  Boligbygg Oslo KF.

29.03.2004, fikk jeg et varselbrev fra Boligbygg Oslo KF om justering av husleien til gjengsleie samt leiefastsettelse på bakgrunn av leievurdering.

Kommentar fra takstmann:

"Lang botid, mye feil med leiligheten. Dårlig ventilasjon fra bad, leietaker må selv male badevegger vært 2 år, pga, sopp og muggdannelse. Vinduer trekker, en del vinduer er nye, en del er dårlige/opprinnelige. Dårlig kjøkken innredning, defekte hengsler og beslag, fuktskade. Panelovner løsner fra veggen og virker utrygge/ gnistrer. Murpuss i tak faller ned enkelte steder, bobler i pussen. Dårlig miljø i blokken, mye tagging og forsøpling. Ved fuktsøk: fuktindikasjon i gulv og vegger på bad."

På bakgrunn av disse kommentarene ble min leie redusert til 6.676 pr.mnd, en reduksjon iht vurdert tilstand.

Boareal i 2002 var på 77 kvm, i 2004 ble den målt til 80 kvm. Regner med at fastsettelse av husleien også har noe med kvm å gjøre?

Fikk i slutten av mai 2009 brev om befaring av takstmann – regulering til gjengs leie utført i juni mnd.
Jeg mente da at de måtte legge til grunn tidligere befaring ved ny fastsettelse av leie.
Neste henvendelse kom 04.12.10 fra OUS Eiendom Ullevål om husleieøkning satt av Boligbygg til kr: 10.840,- pr. måned som ble trukket av min lønn den 12.12.10.

Jeg skrev et klagebrev til Oslo Kommunale Boligbygg, hvor jeg påpekte at jeg ikke kunne godta denne husleieøkningen. Jeg stilte spørsmål om framgangsmåten, om lovlig tidsperspektiv i forhold til mangel på informasjon og fravær av begrunnelser for den formidable økningen som Boligbygg har satt.

Boligbygg svarer meg med at de kun forholder seg til Ullevål Universitetssykehus. Hvis jeg er uenig i husleien må jeg ta det opp med Ullevål. Har snakket med den person på Ullevål som sendte meg brev om økningen, hun har ikke noe dokumentasjon om diverse brev jeg innehar om ansvar. Jeg blir i midler tid frustrert, da jeg har dokumentasjon på at jeg skal henvende meg til Boligbygg.

SPØRSMÅL:

Hva syns dere politikere om en slik økning av husleien pr.mnd?
Kommunale boliger er ikke husleieregulert, hva betyr det for leietakerne?
Skulle ikke gjemmel i lovverket,blant annet husleieloven  som bør  regulere hvor mange prosent som er lovlig ved en husleieøkning og hvor ofte det kan skje?
Syns dere det er greit med et slik byråkrati, hvor leietaker må gå gjennom flere instanser for å få svar på spørsmål?
Er dette saker dere jobber med/ har på agenda?

Boligbygg er blitt et foretak, som har lagt seg på markedspriser som er på det åpne marked.
Man kunne tro at det var en grunn for at kommunen/ velferdsstaten skulle sørge for noen utleieboliger.

Leietakerne vil ikke klare å spare opp nok penger for å etablere seg ved kjøp av egen bolig, når halve lønnen går til husleie.  Det sosiale livet blir hele tiden nedprioritert. Det kan da ikke være meningen at jeg må jobbe 150% stilling for å få det romsligere?

Har nå belyst min sak, hvordan det oppleves å være leietaker og ikke komme noen vei. Det gjelder sikkert de fleste leietakerne av Boligbygg.

Forventer svar fra våre politikere.

Med vennlig hilsen

NN

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jeg har bedt Byrådet besvare dette spørsmål overfor bystyret:

                                                                          
Byrådet 
her

Oslo, 27. september 2010
 
Vedr. husleie i kommunale boliger

Jeg har fått en henvendelse fra en beboer i en av Oslos kommunale boliger, nærmere bestemt i Drøbakgata 1. Vedkommende er bekymret over en plutselig og stor husleieøkning i leiligheten hun har bodd i siden 1983. Hun undrer seg også over kommunens fremgangsmåte, med dårlig informasjon og begrunnelse for husleieøkningen.

På den bakgrunn vil jeg be byråden om svar på nedenstående spørsmål;

1)
Hvordan fastsettes husleien i de kommunale boligene, herunder hvordan korrigeres markedsleie/gjengsleie ift dårlig standard for boligen?

2)
I henvendelsen jeg har fått, fikk vedkommende for ett års tid siden en husleieøkning fra 6 676 til 10 840 måneden, nærmest over natta, uten at bolig var blitt utbedret. Hva er grunnen til at man for denne gården (Drøbakgata 1) kan øke husleien med 4164 på denne måten?

3)
Hvordan informerer beboere kommunen om husleieøkning? Og hvordan behandles henvendelser/klager på husleiefastsettelse?

4)
Når det gjelder Drøbakgata 1 så fikk vedkommende svar på klage til Boligbygg, om at de kun forholder seg til Ullevål Universitetssykehus, og at hun måtte henvende seg dit om hun var uenig i fastsatt husleie. Hva er grunnen til at en klage fra beboer (i denne gården?) blir henvist tilbake til Ullevål Sykehus?

Med hilsen

Ivar Johansen, SV /s/
Medlem finanskomiteen
 


Kommentarer   

0 #31 Camilla Hartmark Aas 04-10-2010 09:39
..men kanskje målet her er å skape fler byråkratstillin ger, mer papir og holde folk nede i fattigdom og sosialhjelpavhe ngighet, litt "sysselsetting" for alle parter.....?
0 #32 John Hansen 04-10-2010 09:39
Ja det vet vi jo,det er målet, Men hvorfor har det blitt sånn,? ifra Gerhardsens tid,da det jo var mye fattigdom, og til nå, har vi hatt en stigende kurv.Vi har nå på bare de siste år,sett en radikal forandring i samfunnet, med fler og fler tapere, om dette skyldes innvandring og molbo politikk vet ikke jeg. Men jeg ser store integreringspro blemer som skaper splid, og fattigdom. Ikke så lurt og åpne grenser til Øst Europa,men det er ikke så mange som vil gå til kjernen av problemet.Da blir det fort Stigmatisering, og Rasisme og slike ord som Ola er så flink til og dele ut i hver en diskusjon.
0 #33 Camilla Hartmark Aas 04-10-2010 09:40
Ikke bland innvandrinspoli tikk inn i dette er du snill, vil nødig måtte legge norske molbopolitiske handlinger over på de stakkars innvandrerne våre som skjønner enda mindre av dette enn vi gjør..
0 #34 John Hansen 04-10-2010 09:41
Ja da er jo det problemet løst.
0 #35 ej 09-05-2012 03:15
umenneskelig og grådige.
0 #36 Har navn 25-02-2013 10:49
Jeg synnes at de som jøbber og betaler skatt må ha mulighet å få spare pengene for å etablere egen bolig. Dvs de må få lavere husleie enn de som jøbber ikke ,selv om de KAN jøbbe.

Legg til kommentar