Sosialpolitikk

Hvor er ordfører Fabian Stang?

Som en konsekvens av det Byrådsinitierte Sentrumsprosjektet jager politiet byens fattigste og mest utslåtte rusavhengige rundt i byen. Og de straffes med høye bøter dersom de bryter pålegg om ikke å oppholde seg i deler av byen, som dette eksempelet: 9000 kroner i bot eller 18 dagers fengsel.

Hvor er ordfører Fabian Stang? Er han ikke opptatt av rettssikkerheten til byens innbyggere? Skal fattige rusavhengige nektes adgang til deler av det offentlige byrom, og ilegges bøter de aldri vil være i nærheten av å kunne betale? Og dermed: skal vi akseptere at rusavhengige puttes i gjeldsfengsel for å ha oppholdt seg i Oslo sentrum?

Er ikke Fabian Stang også de fattiges ordfører?

Les den siste boten (av mange) som er utdelt

Kommentarer   

0 #1 Tobias Brox 10-10-2011 05:00
Min første tanke var at dette er urimelig - kan politiloven paragraf 5 brukes til hva som helst? Det må vel finnes grenser for hva slags pålegg politiet kan gi? Paragraf 7 gir noen hint - politiet har tydeligvis myndighet til å "forby opphold i bestemte områder" dersom "omstendigheten e gir grunn til frykt for" ... "forstyrrelser av den offentlige ro og orden", eller "avverge eller stanse lovbrudd".

Jeg har jo sett folk sette sprøyte i armen i trappeoppgangen til T-banen ... det er ikke noe hyggelig syn, for å si det mildt - særlig ikke når man har med barn. Dette området er jo også mange folks førsteinntrykk av Oslo, ja, kanskje mange folks førsteinntrykk av Norge - det er klart at man ønsker ikke å ha Oslos sosiale problemer på utstilling.

Et døgnåpent tilbud for trengende kunne kanskje hjulpet - varmestue, sprøyterom, dusj, mat ... kostnadene med et slikt tilbud kan ikke være så store, sammenlignet med kostnadene med å ikke ha et slikt tilbud?
0 #2 Haakon 10-10-2011 18:17
Ivar :
Politiets sjef er Storberget, ikke Stang.
Om du ønsker endret politiadferd så gå til partifellene i regjering.
0 #3 Ivar J 11-10-2011 02:20
Haakon: Oslo Politidistrikt har fulgt opp en sterk anbefaling fra Oslo kommune gjennom Politirådet (et samarbeidsorgan mellom Oslo Politidistrikt og Oslo kommune). Dersom Oslos ordfører ser at nå har dette gått for langt, ja, så er det jo naturlig at Oslo kommune v/ordføreren gir ny beskjed til politiet: nå holder det
0 #4 Haakon 12-10-2011 17:47
Ja - og om SV er mot det så kan de stoppe det sentralt.
0 #5 Anita Nyholt 14-10-2011 02:07
At en borger kan bortvises fra offentlig plass med bot på 9000 kroner er en diskusjon i seg selv, og hva gagner det å bøtelegge en person som må begå nye kriminelle handlinger for å betale boten?
anitanyholt.no/.../...

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode