Sosialpolitikk

Kommunal bolig: Enda mindre nåløye?

Kommunal bolig: Ennå mindre nåløye?Oslo kommunes klagenemnd har i sine årsberetninger påpekt mangelen på kommunale utleieboliger. Senest i årsberetningen for 2010 slo nemnda fast at: "antallet kvalifiserte søkere er langt høyere enn antallet disponible kommunale boliger", og videre at "Mange bydeler har mer enn 6 måneders ventetid for tildeling av kommunal bolig (...)."

Klagenemnda understreker også at "i noen bydeler er det ingen som blir tildelt bolig med unntak av flyktninger som skal førstegangsbosettes, og søkere som ikke har egnet bolig ved utskrivelse fra institusjon/fengsel".

Dette viser selvsagt at byrådets nedsalg av kommunale boliger har gått så langt at kommunen ikke kan skaffe et akseptabelt botilbud til dem som selv ikke greier å skaffe seg egnet bolig i det ordinære boligmarkedet. Det er bare et akseptabelt svar på dette: øke antallet boliger kommunen disponerer i det kommunale eller private markedet.

Men, en annen "løsning" er å gjøre nåleøyet for å få kommunal bolig (med ordinær markedsleie) enda mindre. I alle fall er det dette Byrådet foreslår i et høringsforslag sendt ut mot arbeidsdagens slutt sist fredag, og med høringsfrist kun 3 arbeidsdager senere. Inntektsgrensene reduseres dramatisk, med hele kr. 104.000 for enpersonshusholdning og 158.000 for 2-personshusholdning.

Er dette klokt?

Les høringsdokumentet fra Byrådet
Les en NIBR-rapport som gir perspektiver på dette

Kommentarer   

0 #1 Kristin Spachmo 11-11-2011 09:25
I Trondheim har vi rundt 450 mennesker i boligkø. Ca 50 av dem er mennesker med utviklingshemmi ng og av de som har stått lengst i den køen, har stått i 6 år......
0 #2 Johanna Engen 11-11-2011 23:30
folk som "bare" er fattige har ikke sjans til å få kommunal leilighet, marn må ha en rekke "diagnoser" for å komme i betraktning, psykiatri, rus, kriminalitet, innvandrer osv, dermed oppstår slumtilstander i de kommunale bygårdene. I bydel Frogner koster en kommunal leilighet 25 000 kr i mnd!
0 #3 Trine Elisabeth Eiksund 11-11-2011 23:31
Er det mulig? Det er vel ingen som kan tro at noen, også vanlige arbeidere, har råd til 25000 i mnd..... Da ville jeg havnet godt på minus allerede første måned ihvertfall.
0 #4 Lars 14-11-2011 23:05
Helt enig med deg - inntektsgrensen e er ekstremt lave og langt under fattigdomsgrens en. Et resultat av dette er at det kan oppstå innelåsingseffe kter - kommunale beboere vil ikke kunne øke inntekten uten fare for å miste boligen. Meget betenkelig med tanke på byrådets slagord om at alle skal gis mulighet til å være selvhjulpne! Når det er mange soms øker kommunale leiebolig så er det fordi de ikke klarer markedsbetingel ser OG at kommunen tilbyr kontrakter med en viss varighet og en seriøs vurdering ved utløpet av kontrakten. Dette får du ikke i det private markedet.

Men forslaget om økning i kontraktslengde n er veldig bra!

Legg til kommentar