Sosialpolitikk

Fattig-Oslo:Tusener lovstridig på sosialen i årevis

Fattig-Oslo:Tusener på årevis på sosialen, i strid med lovenNår vi diskuterer veiledende sosialhjelpsnormer i Oslo bystyre blir det alltid - som begrunnelse for de lave satsene - understreket at sosialhjelp etter loven skal være en kortvarig ytelse.

Men virkeligheten er allikevel at rundt 50.000 mennesker er langtidsmottakere av sosialhjelp. I løpet av et år for rundt 19.000 Osloborgere sosialhjelp, og rundt 25 prosent av disse er langtidsmottakere av sosialhjelp. Rusavhengige Bjørn Jønsberg (57) har levd på sosialhjelp i 25 år. – Jeg må hele tiden skrive søknader om sosialhjelp. Det er et mas og uverdig. Ingen skal måtte gå så lenge på sosialhjelp. Hvem kan leve av 5600 kroner måneden? spør Bjørn.

– Vi møter daglig rusavhengige som har gått 10 – 15 – 20 år på sosialhjelp. Det er uverdig. Mange av dem er alvorlig syke, både psykisk og fysisk, men blir ikke utredet skikkelig. Dermed får de ingen diagnose som Nav kan godkjenne for uførepensjon. Rusavhengighet i seg selv kvalifiserer ikke som sykdom, sier Kirsten Frigstad, leder ved 24SJU, et døgnåpent helse- og velferdstilbud for de mest utsatte rusavhengige.

Det må være en prioritert politisk oppgave å få til offensive tiltak for Bjørn og de 4. -5.000 langtidsmottakere av sosialhjelp i Oslo.

Legg til kommentar