Sosialpolitikk

Kommunale boliger: Nedbyggingen fortsetter

Kommunale boliger: Nedbyggingen fortsetterI det kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF var det også i fjor en nettoreduksjon (16 boliger) i antallet kommunale boliger foretaket disponerer for byens vanskeligstilte, kan vi konstatere ved å lese årsberetningen som foreligger i disse dager. Da er medregnet både eide og innleide. Dermed kan vi konstatere at Byrådet fortsetter nedbyggingen av dette viktige sosialpolitiske virkemiddelet.

Oslo kommunes klagenemnd har i sine årsberetninger påpekt mangelen på kommunale utleieboliger. Senest i årsberetningen for 2010 slo nemnda fast at: "antallet kvalifiserte søkere er langt høyere enn antallet disponible kommunale boliger", og videre at "Mange bydeler har mer enn 6 måneders ventetid for tildeling av kommunal bolig (...)."

Byrådets svar på dette er altså fortsette å selge unna kommunale utleieboliger, samt samtidig å gjøre nåløyet for å anses som kvalfisert enda mindre. Dette er en usosial boligpolitikk, men jeg skjønner at noen må betale når det borgerlige bystyreflertallets ønske av å skjerme byens mest ressurssterke fra en relativt beskjeden eiendomsskatt. Man følger den såkalte Matteuseffekten: (Matteusevangeliet 25,29): «For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.»Kommentarer   

#1 Bjørn Bjøro 23-04-2012 05:45
Altså god politikk fra et Høyre i dreining i mer liberalistisk retning, med byrådspartiene KrF og Venstre som gode støttespillere . . .
#2 Jan 23-04-2012 15:07
Veldig bra at noen tar for seg Boligbygg KF! Jeg har
hatt elektrikker her som har påpeket brannfare pga jordfeil og
dårlige kontakter! Dette var ting han ville utbedre, men som Boligbygg ikke hadde råd til! Så jeg bor i en felle!
#3 Hanne Berg 24-04-2012 12:51
Om det er brannfarlige forhold i leiligheten, vil Boligbygg utbedre dette. Om det er bruk av dårlig utsyr eller for mange skjøteledninger , må beboer selv påse at bruken endres og eventuelle mangler utbedres. Jan må henvende seg til Boligbygg KF, så kan vi se på denne konkrete saken.
Mvh
Hanne Berg,
Boligsjef, Boligbyggg

You have no rights to post comments