Sosialpolitikk

Stabil bosituasjon også for eldre og funksjonshemmede

Stabil bosituasjon også for eldre og funksjonshemmedeÅrsmøtet i Oslo og Akershus fylkeslag av LUPE fattet et klokt vedtak:

"I 2003 fattet Bystyret i Oslo et vedtak om leiekontrakter i kommunale boliger/omsorgsboliger.

I paragraf 12 står det å lese at eldre over 65 år, varig funksjonshemmede og utviklingshemmede kan få tidsubestemte kontrakter.

Dette kloke vedtaket, fattet på demokratisk måte, ble i etterkant "ødelagt" av administrative retningslinjer, som har ført til at mange bydeler bare inngår tidsbestemte kontrakter. Dette fører igjen til at utviklingshemmede i forskjellige bydeler behandles forskjellig. Er dette i tråd med Bystyrets ønske?

Og har Byrådet og Bystyret tenkt over at dette innebærer at man hver gang en leieperiode utløper må ny saksbehandling gjøres? Er dette fornuftig ressursbruk?

Vi er opptatt av at utviklingshemmede i Oslo har de samme rettigheter uansett bydel. Dette er ikke situasjonen i dag, og det er direkte diskriminering av utviklingshemmede. Vi tillater oss å be Bystyret følge opp at intensjonene i nevnte bystyrevedtak blir gjennomført i alle Oslos bydeler."

Jeg har bedt Byrådet redegjøre for situasjonen overfor bystyret.

Legg til kommentar