Sosialpolitikk

Arild Knutsen om behandling av romfolk: rop på diskriminerende lovverk

Arild Knutsen om behandling av romfolk: diskriminerende lovverk og fascistiske metoderArild Knutsen reagerer skarpt på at politiet kjører romfolk ut av byen og setter dem igjen på ukjent sted, og behandler dem som hooligans og fulle russ:

"Tidligere. Da det kun var ok med politikontroll og nulltolerante behandlingstilbud, drev Oslo-politiet nøyaktig slik praksis overfor vanskeligstilte stoffbrukere. Kjørte dem langt opp i Maridalen og andre veier. Det var kjent den gang, men knapt noen reagerte. Nå som tilnærmingen overfor stoffbrukere, mildt sagt er differensiert, er slik undertrykking ikke lenger å anse som legitimt.

Men myndighetenes tilnærming er stadig paradoksal, så politi kan enda utføre repressive tiltak overfor stoffbrukere uten mange reaksjoner, men det blir ikke malt opp "jødestreker" http://youtu.be/dvafzWpKUb0 på Plata lenger, for å si det sånn. Nå er jeg ikke sikker på om det som skjer i Skippergata og omegn i dag ville tålt dagens lys, mediefolk klager ofte på at politiet stikker så fort kameraene kommer og jeg tar sterk avstand fra innsatsen til politiet der. Selvsagt.

Uansett, da det kom en ny gruppe vanskeligstilte på gateplan og man merket seg indignerte, fordomsfulle og rent rasistiske reaksjoner mot dem, da begynte både politiledelsen og politikere igjen å plukke frem gamle virkemidler med diskriminerende lovverk og helt uakseptable metoder. Og de øker prioriteringene for å styrke denne innsatsen, som nødvendigvis må gå på bekostning av å prioritere kriminalitet. Det er åpenbart ikke prinsipper som styrer, men antakelsen om hva som kan bli responsen til potensielle velgere.

Dette er likevel et prinsippspørsmål. For når ny tilnærming tiltar og gammel avtar, skjer det av evidensbaserte og menneskerettslige årsaker. Det er jo ikke kun holdninger som er endret slik at myndighetene har endret praksis overfor stoffbrukere, men også kunnskap om hva som er mest gavnlig av behandling av vanskeligstilte. I et anstendig samfunn hadde hoder rullet når det kom fram hvilke metoder og holdninger som får styre praksisen i hovedstaden. Som de i våre dager bruker mot svært vanskeligstilte mennesker fra Europas mest undertrykte folkegruppe."

You have no rights to post comments