Sosialpolitikk

Utleieboliger for sosialhjelpsavhengige: Få, dårlig standard og urimelig dyre

Utleiebolig for sosialhjelpsavhengige: Få, dårlig standard og urimelig dyre"Det er ikke et tilstrekkelig utleiemarked tilgjengelig for personer som har sosialstønad eller andre stønader fra NAV-kontoret."
"Det er ikke nok utleieboliger til å dekke dagens behov."
"Utleiemarkedet i Oslo er generelt vanskelig - for våre klienter er det svært vanskelig."

"Det er noen få utleiere som prioriterer sosialklienter. Disse utleierne har ofte leiligheter som er i dårlig forfatning og utleierne priser dem over markedspris, da de vet at sosialklienter vanskelig får tak i andre boliger."
"Leieprisene er urimelig høye, og objektene er ofte i dårlig stand."

Bydelene er rimelig fortvilet når de, på min anmodning, svarer på om det er et tilstrekkelig utleiemarked tilgjengelig, også for den som selv ikke har tilstrekkelig betalingsevne uten å få bistand fra sosialtjenesten eller NAV.

Bydelene sier altså at utleiemarkedet for byens fattigste er vanskeligere enn før, standarden er dårlig og de få som leier ut til NAV eller sosialtjenesteavhengige spekulerer i å presse prisene urimelig høyt. Dette blir altså dyrt og dårlig for både de boligsøkende, og kommunen. Og som en bydel påpeker: "Ingen sosialklienter greier å bli sjølhjulpne økonomisk når de skal betjene en husleie på mellom. 8.000 til 12.000 kr. pr mnd."

Om dette bør foranledige noen iniativ fra kommunen? Nei, ikke i følge byråd Anniken Hauglie. Heller ikke å stoppe nedsalget av kommunale utleieboliger.

Les byrådens notat til finanskomiteen og bydelenes svar

Kommentarer   

+1 #1 Gry Mørk 12-02-2013 09:46
Skjønner ikke hvorfor husleien skal være så dyr. Når de blir avhengig av andre ytelser og hjelp. De fleste vil jo klare seg selv uten hjelp fra sosialkontoret eller Nav. På tide noe gjøres med boligpolitikken .
0 #2 charlie hillfield 12-02-2013 10:38
Det må bygges flere boliger raskt gjerne i offentlig regi.
Tomter må klargjøres. Husbanken må få økte rammer. Også de som er avhengig av offentlig støtte må kunne få lån i husbanken til egen bolig. Det må forbys å selge boliger, med normal standard, folk bruker til egne bobehov på tvangsauksjon. Det må heller etableres tiltak som kan lose folk gjennom en betalingskrise. Rentefritak, forlenget nedbetalingstst id eller til og med gjelds- reduksjon ned til et håndterbart nivå. Slepphente banker som har gitt lån utover det moralsk forsvarlige må ta sin del av tapet når skylneren ikke kan betjene lånet som er gitt. Bankaksjeselska per, som er definert som profesjonelle risiko- vurderere/taker e, må ta sin del av tapet når risikovurdering en i forbindelse med utlån til boligkjøp har vært totalt fraværende eller høyst spekulativ. Det er ille at finansinstitusj onenes utlånspolitikk medfører at boligprisene når stadig nye høyder.
0 #3 Mari K. Linløkken 12-02-2013 10:57
Dyre utleieboliger med dårlig standard skrur mennesker som leier bolig fast i fattigdomsfelle , og innsnevrer kommunens og i Oslo spesielt bydelenes økonomiske handlingsrom. Dette angår og rammer hele samfunnet - ikke bare de som er på leiemarkedet. Utrolig at det nesten utelukkende er eiermarkedet og rentefradrag som står på agendaen når boligpolitikk diskuteres.
0 #4 Hilde Kristine Juvet 12-02-2013 10:59
For å bli selvhjulpen må Nav helt klart øke levesatsene i takt med boligutgiftene som stiger her til lands
0 #5 Kristin Brataas 12-02-2013 11:09
164 000 i året, fremdeles fattig. Norge er faktisk ett av verdens dyreste land å bo i. Med 164 000 i året, 300 000 i året er folk henvist til å bo i slummen og finne mat i søppeldunker.
0 #6 Haakon 12-02-2013 12:37
Det er ikke bare for hjelpemottakere at husleien er høy.
Jeg har venninne som er på vei til å bli ufør nå og hun leide for 5-6-7 år siden en leilighet sentralt. Den er justert med konsumprisindex , men ikke reellt marked.
Dette gjør at hun er fanget. Sitter med en husleie på ca 6.000 i dag og kommer aldri til å få noe av det samme igjen noen gang. Så hun må bare bli der.
Det er også situasjonen for folk.

Det er en ting å gjøre og det er å bygge. Man skal ikke røre marka. Man skal ikke bygge i høyden og ta utsikten fra folk. Da må man bygge utenfor Oslo. Og da må man ha infrastruktur.
Da kan man ikke legge skylda på Oslo for manglende infrastruktur, da må man høyere opp.

Minner om tidligere kommentarer om jernbanen til Hønefoss som AP/KRF vedtok for 20 år siden. Med den hadde Hønefoss vært 20 minutter unna sentrum - det er ganske sentralt! Men.... Det er vel billigere å ikke løse problemer....
0 #7 Anne Berge 12-02-2013 16:11
Jeg bor i en kommunal omsorgsbolig på 62 kvadrat,ingen oppussing etter forrige beboer,som bodde her i 7 år.Husleien var på 8369,det første året jeg bodde her,går nå opp til kr 8974 kr ,fra Mars mnd.Jeg lever på minste normes uføretrygd som er 13600 kr i månden,har 2000 i bostøtte.Kan derfor se bort i fra ferie,eller å gi noe til mine 2 voksne barn,senere barnebarn.Alt er dyrt i dag og dobbelt så dyrt ,for oss som bor alene, må jo ha mat og klær,men det kan jeg visst bar glemme.
0 #8 Rune Mørk Stensrud 15-02-2013 09:18
Vi hadde temaet opp på Fattighuset hvor vi møtte flere framtredende politikere i Oslo under siste kommunevalg,jeg var for anledningen ordstyrer,men når vi kom til temaet kommunale leiligheter og utleiepriser på leiligheter i Oslo,så kom det flåsete fra en på Høyre sida,at deres mål var at alle skulle eie sin egen leilighet..Hvor dan i huleste kan fattige mennesker greie å få tak i slike lån da,vi kjenner da bankvesenet og hvilken krav de setter til referanser...Og NAV stiller ikke mindre krav,da er det eneste som står igjen er vanvittige private utleiepriser.
0 #9 Bjørg 05-05-2013 02:14
Har bodd i kommunal leilighet på 57 km2 i 20 år uten oppussing fra utleiers side. Har 13600 brutto trygd også og 9100 i leie. Nei, bygg flere utleieleilighet er for alle, og evt. bostøtte i forhold til inntekt som nå. Men bli flinkere til å tilrettelegge og ta ansvar for folk med "dårlig boevne".

Legg til kommentar