Sosialpolitikk

Bydelsutvalgene i Gamle Oslo og Grünerløkka: Nei til politivedtektsendringene

Bydelsutvalgene i Gamle Oslo og Grünerløkka: Nei til politivedtektsendringeneBydelsutvalgene i de to mest berørte bydelene, Gamle Oslo og Grünerløkka, er krystallklare:

 
"Bydelsutvalget støtter ikke forslag til endringer i politivedtektene. Tilreisende, fattige mennesker, som disse forslagene retter seg mot, kommer til Oslo helt lovlig som en del av  Norges samarbeid i EØS området. Det er en åpenbar humanitær utfordring for byen at svært mange bor og gjør alle sine gjøremål i det offentlige rom, det være seg i byens parker, friområder, under broer, i marka, på øyene mv. Bydelsutvalget har også forståelse for de utfordringene det medbringer for Oslos beboere at det overnattes i gater og parker i nærheten av der folk bor, men mener forslagene til nye politivedtekter er feil tiltak. Det bybildet som vi ser i Oslo i dag, med de mange bostedsløse og tiggere, er et uttrykk for sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, der fattigdom og arbeidsløshet er økende. Oslo kan ikke alene løse disse problemene, men vi kan heller ikke lukke øynene og late som om problemet ikke eksisterer. Løsningen er ikke å kriminalisere de tilreisende, men å finne humanitære løsninger."

Lese hele uttalelsene nedenforDette er uttalelsen fra bydelsutvalget i Gamle Oslo:

Bydelsutvalget har forståelse for at politiet ønsker at politivedtektene tydeliggjøres, slik at politiet settes i stand til å imøtekomme nye utfordringer knyttet til tigging og overnatting på steder som ikke er beregnet til formålet.

1.
Bydelsutvalget støtter ikke forslag til endringer i politivedtektene. Tilreisende, fattige mennesker, som disse forslagene retter seg mot, kommer til Oslo helt lovlig som en del av Norges samarbeid i EØS området. Det er en åpenbar humanitær utfordring for byen at svært mange bor og gjør alle sine gjøremål i det offentlige rom, det være seg i byens parker, friområder, under broer, i marka, på øyene mv. Bydelsutvalget har også forståelse for de utfordringene det medbringer for Oslos beboere at det overnattes i gater og parker i nærheten av der folk bor, men mener forslagene til nye politivedtekter er feil tiltak. Det bybildet som vi ser i Oslo i dag, med de mange bostedsløse og tiggere, er et uttrykk for sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, der fattigdom og arbeidsløshet er økende. Oslo kan ikke alene løse disse problemene, men vi kan heller ikke lukke øynene og late som om problemet ikke eksisterer. Løsningen er ikke å kriminalisere de tilreisende, men å finne humanitære løsninger.

2.
Forslaget om utvidelse av forbudet om overnatting på offentlig sted rammer feil. For det første kan ikke bydelsutvalget støtte forslag som retter seg mot enkeltgrupper. For det andre vil forslaget også Kriminell virksomhet, forsøpling og støy, har politiet i dag hjemler til å håndtere, og disse hjemlene bør benyttes aktivt.

3.
Det er ikke ulovlig å tigge i Norge. Der det er mistanke om kriminalitet har politiet de nødvendige hjemler til å kunne gripe inn å stoppe dette i dag. Bydelsutvalget ser derfor ikke hensikten med meldeplikt. En meldeplikt vil måtte gjelde all form for innsamling av penger. Da dette også vil gjelde aktivitet som Operasjon dagsverk, valgkamp, salg av =Oslo og lignende, ser vi at en slik ordning vil innebære unødvendig byråkrati.

4.
Bydelsutvalget ber bystyret om å støtte opp om de tiltakene som drives av frivillige organisasjoner rettet mot ulike typer bostedsløse i Oslo. Bydelsutvalget går på bakgrunn av punktene over imot forslag til endringer av politivedtektene.

(forslaget som ble vedtatt ble fremmet av Aps leder i bydelsutvalget, Silje Winther.)


Dette er uttalelsen fra bydelsutvalget for Grünerløkka:

1.
Bydelsutvalget støtter ikke forslag til endringer i politivedtektene. Tilreisende, fattige mennesker, som disse forslagene retter seg mot, kommer til Oslo helt lovlig som en del av Norges samarbeid i EØS området. Det er en åpenbar humanitær utfordring for byen at svært mange bor og gjør alle sine gjøremål i det offentlige rom, det være seg i byens parker, friområder, under broer, i marka, på øyene mv. Bydelsutvalget har også forståelse for de utfordringene det medbringer for Oslos beboere at det overnattes i gater og parker i nærheten av der folk bor, men mener forslagene til nye politivedtekter er feil tiltak. Det bybildet som vi ser i Oslo i dag, med de mange bostedsløse og tiggere, er et uttrykk for sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, der fattigdom og arbeidsløshet er økende. Oslo kan ikke alene løse disse problemene, men vi kan heller ikke lukke øynene og late som om problemet ikke eksisterer. Løsningen er ikke å
kriminalisere de tilreisende, men å finne humanitære løsninger.

2.
Forslaget om utvidelse av forbudet om overnatting på offentlig sted rammer feil. For det første kan ikke bydelsutvalget støtte forslag som retter seg mot enkeltgrupper. For det andre vil forslaget også ramme øvrige bostedsløse i Oslo, også der hvor overnattingen ikke er til sjenanse for omgivelsene.

3.
Bydel Grünerløkka hadde i 2012 store utfordringer med campende, spesielt i områdene rundt Sofienberg kirke og Sofienbergparken, Botanisk hage og Lakkegata skole. I forbindelse med dette ble det reist tvil om bydelen, i henhold til politivedtektene, kunne be de som overnattet i sine parkerte biler i Rathkes gate om å forlate området, og om politiet hadde hjemmel til å bortvise de fra området. Bydelsutvalget vil uansett ikke støtte en vedtektsendring som innfører et kategorisk forbud mot overnatting i bil, uavhengig av om slik overnatting  er til sjenanse for fastboende eller forstyrrer den offentlige ro og orden. Kriminell virksomhet, forsøpling og støy, har politiet i dag hjemler til å håndtere, og disse hjemlene bør benyttes aktivt.

4.
Det er ikke ulovlig å tigge i Norge. Der det er mistanke om kriminalitet har politiet de nødvendige hjemler til å kunne gripe inn å stoppe dette i dag. Bydelsutvalget ser derfor ikke hensikten med meldeplikt. En meldeplikt vil måtte gjelde all form for innsamling av penger. Da dette også vil gjelde aktivitet som Operasjon dagsverk, valgkamp, salg av =Oslo og lignende, ser vi at en slik ordning vil innebære unødvendig byråkrati.

5.
Bydelsutvalget ber bystyret om å etablere flere lavterskeltilbud for bostedsløse i Oslo og øke den økonomiske støtten til de tiltakene som drives av frivillige organisasjoner.


Høringsuttalelsen ble vedtatt med stemmene fra SV, Ap, Venstre, Rødt og MDG.  H og Frp stemte mot og støttet utspillet fra politiet.