Sosialpolitikk

Regjeringen og meldeplikt for tiggere

Regjeringen og meldeplikt for tiggereRegjeringen har sendt ut melding om at de vil utrede mulige sosialpolitiske tiltak mot tigging og høring om forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og til å regulere pengeinnsamling på offentlig sted).

Det eneste som kan gi en varig løsning på problemene rundt tigging er gode sosialpolitiske tiltak, som tilbud om kvalifisering, arbeid, gode sanitære forhold, medisinsk hjelp - og ikke minst hva gjelder tilreisende: fattigdomstiltak i deres hjemland.

Regjeringen har ikke konkludert med at adgang til å pålegge meldeplikt skal innføres. Regjeringen vil ta standpunkt til lovforslaget når det foreligger sosialpolitiske tiltak etter at høringen og utredningen er foretatt. Vi trenger en forskningsbasert undersøkelse av fenomenet og målgruppen som grunnlag for langsiktige sosialpolitiske tiltak. Regjeringen konkluderer ikke på at lovendringen er regjeringens svar på utfordringene, fordi man ikke har dokumentert tilstrekkelig at de kriminalpolitiske tiltak/forslaget til lovendring vil ha den tilsiktede effekten.

Det kloke innspillene til dette kommer bl.a. fra bydelsutvalgene i indre by øst. Men jeg merker meg også at Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo i dagens Aftenposten sier: "Jeg tror en generell meldeplikt rammer for vidt. Jeg er usikker på om jeg ønsker en by der man må melde fra om kakesalg under Operasjon dagsverk." Dermed forventer jeg at Høyre og SV sammen vil bidra til at Arbeiderpartiets forslag i Oslo bystyre blir stemt ned.


Kommentarer   

0 #1 Haakon 18-02-2013 13:52
For det første, Ivar, man kan ikke hjelpe de som ikke vil hjelpe seg selv.

Man må respektere andres kulturer og romfolket har alltid reist og har ingen tradisjon for å være husfaste.
De ønsker å reise.

Dermed kan man ikke gi langvarig hjelp. Man kan ikke gi fast jobb - man vet jo ikke om de dukker opp.
Man kan ikke gi utdannelse, historien viser at barna blir tatt ut av skolen.

Man kan prøve å gjøre noe i Romania, hjemlandet. Men, de vil jo fremdeles reise. Og det blir veldig vanskelig å skape faste rammer for folk som ikke ønsker å være innenfor rammene.

Mer om jobb. Det er jo heller ikke noe romfolket har tradisjon for. Nå kommer snart våren og flom av tiggere kommer. Bøndene kommer til å trenge hjelp til å plukke inn bær.

Hvor mange romfolk tror du kommer til å ønske å jobbe for pengene fremfor å sitte med koppen sin?
Skal vi inngå et veddemål?
0 #2 Anita 18-02-2013 14:00
0 #3 Haakon 18-02-2013 14:48
Så bra, Anita.

Legg til kommentar