Sosialpolitikk

Regjeringen og meldeplikt for tiggere

Regjeringen og meldeplikt for tiggereRegjeringen har sendt ut melding om at de vil utrede mulige sosialpolitiske tiltak mot tigging og høring om forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og til å regulere pengeinnsamling på offentlig sted).

Det eneste som kan gi en varig løsning på problemene rundt tigging er gode sosialpolitiske tiltak, som tilbud om kvalifisering, arbeid, gode sanitære forhold, medisinsk hjelp - og ikke minst hva gjelder tilreisende: fattigdomstiltak i deres hjemland.

Regjeringen har ikke konkludert med at adgang til å pålegge meldeplikt skal innføres. Regjeringen vil ta standpunkt til lovforslaget når det foreligger sosialpolitiske tiltak etter at høringen og utredningen er foretatt. Vi trenger en forskningsbasert undersøkelse av fenomenet og målgruppen som grunnlag for langsiktige sosialpolitiske tiltak. Regjeringen konkluderer ikke på at lovendringen er regjeringens svar på utfordringene, fordi man ikke har dokumentert tilstrekkelig at de kriminalpolitiske tiltak/forslaget til lovendring vil ha den tilsiktede effekten.

Det kloke innspillene til dette kommer bl.a. fra bydelsutvalgene i indre by øst. Men jeg merker meg også at Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo i dagens Aftenposten sier: "Jeg tror en generell meldeplikt rammer for vidt. Jeg er usikker på om jeg ønsker en by der man må melde fra om kakesalg under Operasjon dagsverk." Dermed forventer jeg at Høyre og SV sammen vil bidra til at Arbeiderpartiets forslag i Oslo bystyre blir stemt ned.