Sosialpolitikk

Barn på hospits: Byrådet aktiviserer seg

Barn på hospits: Byrådet aktiviserer segByrådet innser at det er uakseptabel hospitsbruk i Oslo, og særlig når det gjelder at barn blir plassert på hospits og hospitslignende steder.  Byrådet avventer derfor ikke bystyrets behandling av Tone Tellevik Dahl og mitt forslag men setter allerede i gang kartlegging av situasjonen, som grunnlag for å lage nye regler.

I en pressemelding skriver Byrådet blant annet: "Etter mange år med nedgang er det nå en økning i kostnadene knyttet til bruk av døgnovernattingstilbud. Byrådet vil analysere økningen, og særligse på hvordan familier med barn under 18 år følges opp når familiene kommer i en slik situasjon."

Bra at Byrådet endelig innser at situasjonen er uakseptabel, og krever tiltak.

Les Byrådets pressemelding