Sosialpolitikk

Vi skal ta folks utrygghet på alvor

Vi skal ta folks utrygghet på alvor"For SVs del vil jeg med store bokstaver si: Vi støtter ethvert tiltak som bidra til å skape en tryggere by, og vi vil selvsagt også støtte ethvert tiltak som kan bidra til å avklare hvor, hva og hvorfor folk føler seg utrygge.

Vi støtter derfor selvsagt det private forslaget om å innføre en trygghetsindeks. Men så er det jo slik at vi må skille mellom faktisk utrygghet og følt utrygghet.

I Trygg-by-meldingen som vi behandlet for noen år siden knyttet Byrådet trygghet til kriminalitet. Dermed fremstår det som om forekomst av kriminalitet har direkte sammenheng med opplevelsen av utrygghet. Byrådet dokumenterte allerede da at dette var feil. Selv når den registrerte kriminaliteten synker, kan opplevelsen av utrygghet øke. 

Det er også nødvendig å skille mellom utrygghet og sjenanse. Det gjøres ikke når den offentlige debatt blander sammen tigging og prostitusjon med vold, ran og narkotikamisbruk. Men tigging og prostitusjon er ikke kriminelt, selv om mange kan ha hatt sjenerende opplevelser," sa jeg blant da vi i siste bystyremøte behandlet - og vedtok forslaget om å etablere en trygghetsindeks for Oslo.

Les hele innlegget nedenfor


Oslo bystyre 10. mars 2013

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Mazyar Keshvari (Fr.P), Tone Tellevik Dahl (A) og Anne Cathrine Berger (A) – Trygghetsindeks for Oslo

Ordfører

For SVs del vil jeg med store bokstaver si: Vi støtter ethvert tiltak som bidra til å skape en tryggere by, og vi vil selvsagt også støtte ethvert tiltak som kan bidra til å avklare hvor, hva og hvorfor folk føler seg utrygge.

Vi støtter derfor selvsagt det private forslaget om å innføre en trygghetsindeks.

Men så er det jo slik at vi må skille mellom faktisk utrygghet og følt utrygghet.

Jeg er rimelig sikker på at dersom innbyggerne i Østensjøområdet i fjor høst – mens Sigridsaken pågikk – hadde blitt spurt om de følte seg utrygge, ville svært mange svart at de følte seg utrygge og var redd for å gå ut. Men reelt var Østensjøområdet trolig den aller tryggeste del av byen i denne perioden, med massiv politispaning og hundrevis av frivillige som trålet bydelen rundt gjennom døgnet.

Mange av dem som blir spurt ved en trygghetsindeks har ikke nødvendigvis egne erfaringer, men er preget av hva de leser i media eller hører fra venner og kjente. Og det i seg selv er kanskje en del av arbeidet rundt trygghetsindeks: innbyggerne bør gis informasjon om hvordan trygghetsbildet er, og hva som gjøres med dette. Det er litt som Oslos eldreomsorg; kommunens publikumsundersøkelser viser at de som selv – eller har nære – som får tjenester fra kommunen er mer positive enn de som i hovedsak baserer seg på tabloide mediaoppslag.

Hvilke saksområder hører så hjemme i en trygghetsindeks? I Trygg-by-meldingen som vi behandlet for noen år siden knyttet Byrådet trygghet til kriminalitet. Dermed fremstår det som om forekomst av kriminalitet har direkte sammenheng med opplevelsen av utrygghet. Byrådet dokumenterte allerede da at dette var feil. Selv når den registrerte kriminaliteten synker, kan opplevelsen av utrygghet øke. 

Det er også nødvendig å skille mellom utrygghet og sjenanse. Det gjøres ikke når den offentlige debatt blander sammen tigging og prostitusjon med vold, ran og narkotikamisbruk. Men tigging og prostitusjon er ikke kriminelt, selv om mange kan ha hatt sjenerende opplevelser. 

Vi skal selvsagt ta folks utrygghetsfølelse på alvor. Gjennom trygghetsindeks kan vi fange opp behov for tiltak på områder hvor det er kommunen selv som sitter på virkemidlene. Det kan være belysning eller beplantning, som Bymiljøetaten styrer. Det kan synliggjøre innsatsområder for Velferdsetatens oppsøkende tjeneste eller bydelenes uteteam. Og ikke minst; det kan gi innspill til de saksfelter som ligger i samarbeidsrelasjonen mellom SALTO, barnevernet og politiet.

En trygghetsindeks kan gi oss en viktig kunnskap for å skape en tryggere by.

Les fra bystyrebehandlingen

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev