Sosialpolitikk

Prosenteret trues av aktivitetsreduksjon

Prosenteret er Oslo kommunes hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon og et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for alt som har med prostitusjon å gjøre. Siden 2001 har Pro Sentrets klientmasse økt med 60 %, mens Oslo kommunes tilskudd i samme periode har gått ned. På grunn av den økte klientmassen har også arbeidspresset blitt større, og senteret klarer derfor ikke holde budsjett.
I følge det budsjettforslaget som foreligger må Prosenteret nå kutte driftsrammen sin med 1,3 millioner, med den konsekvens at det blir reduksjoner i både stillinger og aktiviteter. Byrådsleder Erling Lae og bystyreflertallet har høyt fokus på prostitusjon i Oslo sentrum, bl.a. gjennom et ønske om politivedtekter som gir politiet signaler om å prioritere denne gruppen. Men samtidig ser det altså ut til at kommunens eget hjelpeapparat må redusere aktiviteten. Ivar Johansen tar nå situasjonen opp med byrådet.

Les nærmere om dette (Word-dokument)

Legg til kommentar