Sosialpolitikk

Tigging og prostitusjon: Oslos vedtatte politivedtekter lovstridige?

Politidirektoratet går svært langt i å hevde at Oslos bystyrets vedtatte politivedtekter er lovstridige når det gjelder formuleringene vedrørende prosititusjon og tigging: "Det er meget begrensede muligheter - om noen - til å innta bestemmelser i politivedtektene om forbud mot tigging som ikke
samtidig innebærer en ellers straffbar handling. Kommunens forslag retter seg mot tigging som på en pågående måte forstyrrer den
alminnelige ro, orden eller ferdsel.

Vi ber om Oslo kommunes synspunkter på om utkastet § 2-4 som også gjelder prostitusjon og salg som "på en pågående måte forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel", er ment å gå lenger enn bestemmelsen i straffeloven § 350, og i tilfelle nærmere om hva som er ment rammet av politivedtekten uten å være en overtredelse av straffeloven § 350," skriver Politidirektoratet i et brev til byrådet.

Dermed ser det ut til at Politidirektoratets støtter SVs kritiske holdning til flertallsvedtaket i Oslo bystyre.

Les Politidirektoratets spørsmål til Oslo kommune
Les Byrådets "appell" til justisministeren
Les Byrådets brev til Fylkesmannen
Les Ivar Johansens innlegg i bystyret om nye politivedtekter
Les Ivar Johansens debattinnlegg i Dagbladet

Les Kirkens Bymisjons rapport "Folk som tigger i Oslo" pdf-dokument
Les Kirkens Bymisjons rapport "Fok fra Romania som tigger i Oslo" pdf-dokument