Sosialpolitikk

Tigging: Møtes med politi og renovasjon

Tigging: Møtes med politi og renovasjon

Jeg skulle ønske at fattige ikke måtte bo under bruer, i parkeringshus eller parker i Oslo. Det er en menneskerett å få seg en seng å sove i, og mulighet til ivareta sine helt elementære behov for toalettbesøk og dusj.

I bystyrets første møte, 15. mai, vil bystyreflertallet stemme ned mine 2 forslag:

- Byrådet bes gå i dialog med frivillige organisasjoner, som i dag driver lavterskeltilbud i byen for å etablere flere sanitærtilbud med bl.a. toalett og dusj som kan favne og dekke flere brukergruppers behov. Dette er viktig både for å dekke rene humanitære behov, men er også for å komme i dialog med de ulike gruppene, for å kunne gi informasjon og veiledning omrettigheter og plikter i Norge.

- Bystyret ber byrådet i samarbeid med Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon etablere et tilbud for bostedsløse i byen der folk som ikke har noe sted å bo kan få sove på en seng om natten og slipper å sove ute. Tilbudet bør etableres snarlig, slik at de mange som i dag sover ute i byens parker, under broer osv. kan få en seng å sove på for sommerhalvåret.

Samtidig vil det samme bystyreflertallet ekspressbehandle, og i samme møte vedta, Byrådets (og politiets) forslag til endring av politivedtektene:

"I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, uten særskilt tillatelse fra kommunal myndighet."

Dersom bystyreflertallet hadde vedtatt mine to forslag ovenfor, hadde selvsagt ikke fattigfolk i stedet valgt å sove under broer og i park. Men ved nå å sette inn politiet, i stedet for anstendige velferdspolitiske minimumstiltak, satser man på renovasjon. Det er uverdig.

Kommentarer   

0 #1 Ragnar Fjærestrand 29-04-2013 15:18
Ja,det hadde vært en drøm for fremtiden. Hørte Faremo på TV hun skjønner ikke en dritt. Vi her oppe på berget skal våre so veldige tolerante mot alle der ute i verden , men her hjemme sparker vi i vilden sky etter alt og alle og da spesielt etter sigøynere også kalt Rom folk. I 45 var det Norske sjøfolk som fikk føle dette vrede etter dem kom hjem etter 5 år på blåmyra i kamp for de allierte. Det var vel ikke en dag uten det sto noe dritt om disse heltene i avisen. Som slet med nerver og alkohol. Det var da tidens dritt under skoene til den norske folkesjela.
0 #2 Håvard Pedersen 29-04-2013 15:19
Dessverre virker det som en del mennesker (altfor mange) ikke har det godt med seg selv dersom de ikke har noen å tråkke på. Etter krigsseilerne så var det (her i Oslo) innflyttede nordlendinger, så pakistanere (som den første store gruppa av ikke vestlige innvandrere), og nå romfolk.

Legg til kommentar