Sosialpolitikk

Framtidens velferdssamfunn handler om hvilke verdier

"Velferdspolitikk er solidaritetspolitikk; fordi disse to begrepene etter min oppfatning er uløselig knyttet til hverandre. Solidaritet ser jeg på som en sentral verdi og et etisk krav som handler om samhørighet, fellesskap, rettferdighet og at vi som samfunn har et felles ansvar for hverandre – og særlig for utsatte grupper. Solidaritet er for meg også nært knyttet til et annet begrep: sosial rettferdighet.

Velferd er et mer omfattende begrep som kan forstås på ulike måter. I videste forstand handler det om det gode liv. Men det som er godt for deg behøver nødvendigvis ikke å være godt for meg. Hvis en tar utgangspunkt i betydningen av ordet velferd, nemlig å ferdes godt gjennom livet, så innebærer det ikke bare å sørge for at innbyggerne har beskyttelse for liv, frihet og eiendom, men også å hindre sosial urett og lindre nød," sa Tore Nyseter bl.a. i et foredrag i den danske Sosialpolitisk Forening.

Les foredraget (Word-dokument)

Legg til kommentar