Sosialpolitikk

Bostedsløse tiggere: Ta i bruk tomme kommunale bygg

Bostedsløse tiggere: Ta i bruk tomme kommunale bygg

Mens politikerne kappes om å gjøre det vanskeligst mulig for romfolk å sove ute, bugner Oslo av tomme kommunale bygg. «Ringnesvillaen» er ett av dem. I snart fire år har den gamle praktbygningen med den store hagen stått tom. Den gamle direktørboligen til Ringnes i Biermanns gate 6 på Sagene i Oslo var i en årrekke en barnevernsinstitusjon.

SV-politiker Ivar Johansen mener at både den og de nærmere 170 kommunale bygningene som står tomme må kunne tas i bruk. Gjerne av romfolk og andre som ikke har noe sted å bo.

- Den synlige fattigdommen er ubehagelig, men den kan ikke forbys. Så lenge Norge er medlemmer av EØS har romfolk rett til å komme hit i tre måneder av gangen. Vi kan ikke «avfinne» dem, sier Johansen til Dagsavisen.

Les mer i Dagsavisen