Sosialpolitikk

Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo

FAFO-rapporten "Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo", ble presentert i dag.

* Nesten 80% av befolkningen sier det er for mye trafikk og støy.

* Mange opplever Oslo som utrygg. 6 av 10 mener byen har blitt mer utrygg.

* Mer enn 70 000 personer under 67 år er velferdsstatsavhengige, dvs at mer enn halvparten av inntekten deres kommer fra offentlige overføringer som uførepensjon, attføring, sykepenger, sosialhjelp.

* Over 12 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier, dvs under den tradisjonelle fattigdomsgrensen. Hele 10 000 av disse har ikke vestlig bakgrunn.

* Selv om levealderen er økende vurderer en stor andel av befolkningen sin helse som dårlig. Dårlig helse gjelder spesielt for eldre og kvinner, og særlig kvinnelige innvandrere har svak helse.

Les hovedpunkter i rapporten
Les sammendrag av rapporten
Les hele rapporten (pdf-dokument)