Sosialpolitikk

Sagene: Uklokt å selge kommunale leiegårder

Sagene: Uklokt å selge kommunale leiegårder

Beboere i kommunale leiligheter raser etter at bydelsutvalget på Sagene åpner for umiddelbart salg av tre kommunale gårder. På sikt vurderes salg av mellom 300 og 400 kommunale leiligheter i bydelen. Dette vil ikke få negative konsekvenser for beboerne. De skal hjelpes over i andre kommunale boliger, eller få gunstige betingelser som gjør at de kan leie eller eie en vanlig leilighet i bydelen, sier Helge Stoltenberg, leder av bydelsutvalget og Sagene Arbeiderparti.

Byrådet og bystyreflertallets håndtering av de kommunale boliger er særs kritikkverdig. De løfter knapt nok en finger for å realisere den uttalte politiske målsetting om å få til støtte geografisk spredning av den kommunale boligmassen. Men å hevde at det "vil ikke få negative konsekvenser" for folk å bli tvangsflyttet fra sin bolig er vel drøyt. Barn etablerer vennskap med andre barn i gården, det etableres sosiale fellesskap og det etableres viktige sosiale nettverk.Nils Christie beskrev det så godt i en artikkel for noen år siden: "Sosial kapital kan vi kalle det som opparbeides i en gård eller nabolag hvor folk kjenner hverandre over tid. Ikke pengekapital, men små formuer av gjensidighet. Formuer det kan brukes litt av når det trengs. Ulempen med denne type kapital er bare at den ikke er noe man enkelt kan ta med seg. Det tar tid å skape den sosiale kapital. De gamle i gården mister den kanskje for alltid om de må flytte. De litt skakke må enda en gang begynne forfra. Men hvorfor i all verden vil kommunen gjøre dette mot sine leietagere? I hovedsak er det sårbare mennesker uten penger som bor i disse gårdene. De greier seg sånn noenlunde i kjent landskap. Spredt blant ukjente vil de måtte lene seg enda tyngre mot det offentlige hjelpeapparat. Enda sterkere befestes overgangen fra leieboer til sosialklient."

Å selge unna boligblogger på Sagene, og tvangsflytte beboerne, er en særs dårlig ide.