Sosialpolitikk

Flere kommunale boliger på Tøyen?

Oslo kommune mangler rundt 1.500 kommunale utleieboliger til folk som ikke er i stand til å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet. I en slik situasjonen skulle en jo rope hurra til enhver bolig kommunen kjøper for å dekke folks prekære boligbehov.

I bystyrets finanskomite (og senere i bystyret) skal vi nå behandle et forslag fra Byrådet om å kjøpe Åkebergveien 12-14, en bygård med 43 leiligheter,  og som skal benyttes til kommunale boliger.

Problemet er at akkurat det område i Oslo som fra før av har størst konsentrasjon av kommunale utleieboliger. Blokken ligger kun 300-400 meter unna Tøyen senter, og vil dermed tilhøre Tøyen skole, som allerede har 1.000 kommunale boliger i sin skolekrets. I tillegg til at akkurat denne gården også har Frelsesarmeens Gatehospitalet som nærmeste nabo, og andre boligprosjekter, som Kirkens Bymisjons ByBo, rett ved.

Skal vi ta på alvor det verbalt uttalt målet om spredning av den kommunale boligmasse må vi kanskje snart begynne, og ikke øke konsentrasjonen?

Hvilket standpunkt mener du bystyret bør ta i den aktuelle saken?


Kommentarer   

0 #1 Arne Husby 24-05-2013 11:02
Det står jo mange helt brukbare leiligheter og råtner i Oslo. Vanskelig å forstå at det ikke lønner seg å la folk bo i disse. Norge er et land helt uten boligpolitikk, selv om et sted å bo er grunnlaget for liv. Tragisk at det å bo er overlatt til haier og spekulanter.
0 #2 Beate Framdal 24-05-2013 11:03
Går vi tilbake til 50-tallet hadde Norge en boligpolitikk som ga "vanlige" folk tak over hodet. Dagens Ap-politikere bør ta et dypdykk i sin egen historie for å lære.
+2 #3 Tore G. Bareksten 24-05-2013 11:04
Tøyen har fra før 1000 kommunale leiligheter. Nå får bydelen nye 43. Ullern bydel har 163 og Frogner 375. Men Torshov-Grunerl økka har nok enda flere enn Tøyen.
Når det gjelder asylmottak, flyktningesentr e, behandlingssted er og boliger for sosialklienter, rusmisbrukere etc har vi en klar overvekt i Oslo øst.

Det virker som om medlemmer i Frp og Høyre i byrådet enten ønsker å plassere slike tilbud vekk fra bydeler de selv bor i eller ønsker å gjøre det lettest mulig å være rusmisbruker ved å bosette flest mulig maks 10 minutters gange fra nærmeste stoffsalgområde . (Torshovparken, Akerselva etc) Selv tror jeg på større avstand mellom det man behandles for og den konkrete fristelsen. Hvorfor ikke ta hele byen i bruk når det gjelder slike viktige tiltak. Man burde da kunne håpe at det er like mye godt naboskap, humanisme og empati i vest som i øst?
0 #4 Hanne Heggheim 25-05-2013 22:56
Jeg synes faktisk at de burde bruke de ressursene til å oppgradere de andre blokkene i området, eller prioritere å spre leilighetene utover i flere blokker slik at de ikke blir en opphoping på ett området. Kommunale leiligheter har en langt dårligere standard enn andre leiligheter og da mener jeg at det faktisk kan føre til dårligere miljø i de blokkene det gjelder, slik som Brinken og Dalehaugen.

Legg til kommentar