Sosialpolitikk

Flere kommunale boliger på Tøyen?

Oslo kommune mangler rundt 1.500 kommunale utleieboliger til folk som ikke er i stand til å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet. I en slik situasjonen skulle en jo rope hurra til enhver bolig kommunen kjøper for å dekke folks prekære boligbehov.

I bystyrets finanskomite (og senere i bystyret) skal vi nå behandle et forslag fra Byrådet om å kjøpe Åkebergveien 12-14, en bygård med 43 leiligheter,  og som skal benyttes til kommunale boliger.

Problemet er at akkurat det område i Oslo som fra før av har størst konsentrasjon av kommunale utleieboliger. Blokken ligger kun 300-400 meter unna Tøyen senter, og vil dermed tilhøre Tøyen skole, som allerede har 1.000 kommunale boliger i sin skolekrets. I tillegg til at akkurat denne gården også har Frelsesarmeens Gatehospitalet som nærmeste nabo, og andre boligprosjekter, som Kirkens Bymisjons ByBo, rett ved.

Skal vi ta på alvor det verbalt uttalt målet om spredning av den kommunale boligmasse må vi kanskje snart begynne, og ikke øke konsentrasjonen?

Hvilket standpunkt mener du bystyret bør ta i den aktuelle saken?