Sosialpolitikk

Endelig: Satsing på kjøp av kommunale utleieboliger

Endelig: Satsing på kjøp av kommunale utleieboliger

Etterspørselen etter kommunale utleieboliger for dem som ikke selv er i stand til å skaffe bolig i det ordinære boligmarkedet er stor, og ventelistene lange. Nå skal det endelig settes inn tiltak.

De siste dagene har jeg/SV forhandlet med byrådspartiene, og det er inngått en avtale mellom SV, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti som sammen skal sikre flertall i bystyret for følgende vedtak:

"Oslo kommune kjøper fram til 2017 netto minst 600 nye kommunale leiligheter. Det legges særlig vekt på å etablere nye spesialboliger til personer med dobbeltdiagnose. Det skal her vektlegges spredning av den kommunale boligmassen over hele byen."

Det er veldig bra. Dermed går vi fra en fase med nedbygging av den kommunale boligutleiemasse, til en reell økning. Og en økning på 600 leiligheter monner, i en situasjon med lange ventelister.

Kommunen har til nå konskevent ikke benyttet seg av forkjøpsretten for inntil 10 prosent av leilighetene når det etableres nye borettslag. Som et ledd i arbeidet med å øke tilbudet av boliger til vanskeligstilte skal denne hjemmelen nå tas i bruk, ut fra en konkret vurdering i hvert tilfelle.


Kommentarer   

0 #1 Anne-Lise Kristensen 28-05-2013 11:57
Dette var gode nyheter, ikke minst med tanke på den utsatte gruppen som har både rusrelaterte og psykiske lidelser.

Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldrombud
0 #2 Elisabeth Moltzau 28-05-2013 12:16
Vil det si at det går an å bytte kommunal bolig også? Da jeg og min mann bor i ett veldig belastet miljø, noe som absolutt ikke er bra for "sånne som oss", som en på arbeidskontoret kalte meg en gang.

Legg til kommentar