Sosialpolitikk

Lav lønn og hardt arbeid = trygd

Det er for lett å få trygd, nordmenn er slappe, det er ulønnsomt å jobbe. Sosialklienter må komme seg opp om morran. Det er gjentatte påstander i diskusjonen om nordmenn som mottar trygdeytelser. Ikke fullt så mange peker på de store klasseforskjellene som skjuler seg bak tallet på trygdede.

I en undersøkelse fra 2006 gjort av Elisabeth Fevang og Knut Røed ved Stiftelsen Frischsenteret ved Universitetet i Oslo, vises forskjellene tydelig. Forskerne undersøkte andelen av befolkningen mellom 30 og 55 år som ble uføre i perioden mellom 1993 og 2003: Mer enn 24 prosent av de med bare grunnleggende skolegang ble uføre. Det samme gjaldt drøyt 16 prosent av de med noe videregående utdanning , 9 prosent av de med fullført videregående skole, mens bare litt over 6 prosent av befolkningen med høyere utdanning ble uføre.

Les mer i Dagbladet på nett


Legg til kommentar