Sosialpolitikk

Kvartal 6: Kun 31 av 170 beboere ønsker kjøp

Ved fristens utløp er det kun 31 av beboere i Kvartal 6 på Torshov som ønsker å kjøpe egen leilighet. Men byrådet legger fortsatt moralsk press på de rundt 170 beboerne.

Men beboerne har jo ikke økonomiske ressurser til å ta over gården.: Av 52 beboere som søkte om kommunalt lån og tilskudd til å finansiere kjøp av bolig fikk 27 avslag , i hovedsak fordi de ikke har fast inntekt. Og for de øvrige 25 som har fått tilsagn om lån har samtlige samtidig i lånetilsagnsbrevet fått fraråding i henhold til finansavtalelovens § 47: "Dersom långiveren før låneavtale inngås med en forbruker eller lånet utbetales til denne, må anta at økonomisk evne eller andre forhold på låntakerens side tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp lånet, skal långiveren skriftlig underrette låntakeren om dette."

Det er særs uverdig at Byrådet ønsker å presse sosialhjelpsmottakere og trygdede til å oppta millionlån for å kunne trygge sin egen bolig og sitt bomiljø. USBL tilbyr seg å kjøpe gården, og at de øvrige beboere blir leietakere hos USBL. Det eneste riktige i denne situasjonen må være at kommunen beholder gården og sikrer de kommunale utleieleilighetene.

Les USBLs brev til Boligbygg av 5. januar 2007
Les debattartikkel fra ansatte i bydelen
Les debattartikkel fra Nils Christie


Legg til kommentar