Sosialpolitikk

Tiggemeldeplikt nedstemt i bystyret: Mer humanitet nødvendig

Tiggemeldeplikt nedstemt i bystyret: Mer humanitet nødvendig

"Jeg kan ikke med min beste vilje forstå den innbitte kampen mot å sikre at Oslo har tilstrekkelig med toaletter, sanitæranlegg og en seng for natten for de som besøker Oslo. Strasbourg – som Thorbjørn Jagland henviste til – har ikke fått en stor tilstrømming av tiggere av den grunn. For det er selvsagt ikke slik at folk reiser gjennom hele Europa og opp til Norge for å gå på do eller få seg en dusj.

I Frankrike blir sommeren 2010 kalt skammens sommer – da Sarkozy startet deportasjoner av romfolk tilbake til Romania. I fjor opplevede vi fyrverkeri mot romleiren på Årvoll. La oss unngå at 2013 blir Norges skammens sommer. Da kreves det at vi viser mer humanitet og kløkt enn de forslag som ligger i denne saken," sa jeg blant annet da bystyret i går behandlet Arbeiderpartiets forslag om å innføre krav om meldeplikt for tigging i store deler av Oslo.

Ingen forslag i retning av meldeplikt eller tiggeforbud fikk flertall i bystyret.


Oslo bystyre 12. juni 2013
Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Libe Rieber-Mohn (A) og Rina Mariann Hansen (A)  Forslag om tiltak mot tigging

Ordfører,

Først og alt: Ingen burde settes i den fornedrede situasjon å måtte tigge på gata. Men når det er sagt: det kan ikke være straffbart å be om en håndsrekning fra et medmenneske.

«Hvordan kan Norge/Oslo innføre spesialbestemmelser (tiggerregister og soveforbud) med landets historie som pådriver for steriliseringslov, og med en egen «sigøynerparagraf» i Fremmedloven ?», spør  Holocaustsenterets direktør Guri Hjeltnes i Stavanger Aftenblad på mandag.

«Hva hadde det gjort med oss som samfunn dersom vi en iskald vintermorgen hadde funnet 40 ihjelfrossede mennesker under Sinsenkrysset,» spurte advokat Geir Lippestad på Arbeiderpartiets landsmøte forleden.

Og Thorbjørn Jagland, Europarådets generalsekretær skrev også for noen uker siden:

“På den Internasjonale romfolkdagen så jeg at noe kan gjøres. Jeg besøkte et av de tilbudene som Strasbourg kommune har opprettet for romfolket. Kommunen har trosset den konvensjonelle oppfatning at hvis man gjør noe for dem, vil mange flere oversvømme byen. Man har rett og slett tatt et medmenneskelig utgangspunkt. Nemlig at det ikke går an å se på at folk må bo uten tak over hodet og toaletter. På kommunens grunn har man satt opp campingvogner og containere som brukes til bolig, hygiene og forsamlingsrom. To slike er allerede etablert. En ny vil komme snart.

Jeg kunne med selvsyn se at det er ordnede forhold og høre kommunens folk si at folk overholder betingelsene for å bo der. Det viser seg at når folk blir behandlet som mennesker, oppfører de seg som mennesker.”

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå den innbitte kampen mot å sikre at Oslo har tilstrekkelig med toaletter, sanitæranlegg og en seng for natten for de som besøker Oslo. Strasbourg – som Thorbjørn Jagland henviste til – har ikke fått en stor tilstrømming av tiggere av den grunn. For det er selvsagt ikke slik at folk reiser gjennom hele Europa og opp til Norge for å gå på do eller få seg en dusj.

Men jeg undres på om Arbeiderpartiets kamp mot de fattige egentlig er alvorlig ment, og ikke først og fremst er et populistisk utspill for galleriet. For de må jo opplagt selv vite at forslaget deres er totalt uten virkning. De foreslår at unntatt fra meldeplikt er “organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret og Innsamlingsregisteret”. Blir forslaget vedtatt vet selvsagt Arbeiderpartiet at Folk er Folk og tilsvarende organisasjoner umiddelbart vil la seg registrere i Frivillighetsregisteret, og dele ut gratis medlemskort til fattigfolk på gata i Oslo. Og vips er Aps tiggertiltak satt ut av spill.

To lokallagsledere i Oslo Arbeiderparti hadde en klok artikkel i Dagsavisen på mandag, og skrev blant annet: «En fattig tigger med et slitent pappkrus i hånden på fortauet er ikke en trygghetsrisiko, det er et medmenneske i nød. Derfor er det nå viktig å få fram denne helheten og konsekvensene av den, slik at den kan diskuteres åpent: summen av alt dette er skremmende nær offentlig trakassering av fattige, det er en politikk som i praksis kombinerer sosial renovasjon og kollektiv ansvarsfraskrivelse på grelleste vis.»

I Frankrike blir sommeren 2010 kalt skammens sommer – da Sarkozy startet deportasjoner av romfolk  tilbake til Romania. I fjor opplevede vi fyrverkeri mot romleiren på Årvoll. La oss unngå at 2013 blir Norges skammens sommer. Da kreves det at vi viser mer humanitet og kløkt enn de forslag som ligger i denne saken.