Sosialpolitikk

Kjøp av Åkebergveien-blokk: Bystyret sa nei

Kjøp av Åkebergveien-blokk: Bystyret sa nei

Byrådet ønsket å kjøpe en gård i Åkebergveien 12-14, for å bruke den til kommunale utleieboliger. Bystyreflertallet sa nei. I bystyredebatten sa jeg blant annet:

"Bydel Gamle Oslo har de siste årene hatt – og har fortsatt – en massiv nyboligutbygging, og hopetall av nye borettslag og sameier i Kværnerbyen, Hasle/Løren og Ensjø. Tenk om Byrådet hadde kjøpt en kommunal bolig i 43 forskjellige blokker i disse områdene, framfor 43 i en blogg i Åkebergveien.  Det hadde vært integrering i praksis. Det hadde gitt folk et nærmiljø som kunne tilføre betydelig ressurser og løftet folk som kanskje trenger nettopp det. Men jeg tror jeg har rett når jeg sier at kommunen ikke har kjøpt en eneste kommunal leilighet her.

Derfor er tenkningen rundt denne gården i Åkebergveien gal.  Så har noen av oss drøftet om det kunne være klokt å endre konseptet, ved å si at: Ja, vi kjøper gården, men seksjonerer eller selger ut som enkeltleiligheter alle de 22  2-romsleilighetene. Ved at halvparten blir selveierleiligheter får man inn et element av stabilitet og langsiktighet.  For SVs del har vi kommet til at vi ikke vil gå for en slik løsning," sa jeg blant annet.


Oslo bystyre 12. juni 2013
Ivar Johansen, SV

Sak Kjøp av samtlige aksjer i selskapet Borgterrassen AS  - Eier av Åkebergveien  12 – 14

Ordfører,

Vi skal ha en spredning av den kommunale utleieboligmasse.  Joda, dette bystyret har fattet enstemmige vedtak om dette mange ganger.  I den utstrekning det overhode er synlige aktiviteter fra Byrådet side for å oppfylle denne målsettingen skjer det med sneglefart.  Jeg er usikker på om dette dreier seg om at Byrådet mangler evne eller vilje til å gjøre noe.

I en viss utstrekning har vi sett noe aktivitet på å selge seg ned i bydelen Sagene, og de siste ukene også Gamle Oslo.  Men om ikke også Byrådet kjøper kommunale boliger i andre områder av byen, blir jo dette bare en nettoreduksjon, og bidrar bare til å gjøre situasjonen ennå vanskeligere for dem som ikke har muligheter på det ordinære boligmarkedet.

Det som er pussig er at Byrådet ikke innser at det er særs uklokt å samle mange med sammensatte sosiale problemer i større gårder, som her, hvor Byrådet vil samle 43 i en og samme gård. 43 leiligheter bebodd av naboer som alle er i samme livssituasjon.

Bydel Gamle Oslo har de siste årene hatt – og har fortsatt – en massiv nyboligutbygging, og hopetall av nye borettslag og sameier i Kværnerbyen, Hasle/Løren og Ensjø. Tenk om Byrådet hadde kjøpt en kommunal bolig i 43 forskjellige blokker i disse områdene, framfor 43 i en blogg i Åkebergveien.  Det hadde vært integrering i praksis. Det hadde gitt folk et nærmiljø som kunne tilføre betydelig ressurser og løftet folk som kanskje trenger nettopp det. Men jeg tror jeg har rett når jeg sier at kommunen ikke har kjøpt en eneste kommunal leilighet her.

Derfor er tenkningen rundt denne gården i Åkebergveien gal.  Så har noen av oss drøftet om det kunne være klokt å endre konseptet, ved å si at: Ja, vi kjøper gården, men seksjonerer eller selger ut som enkeltleiligheter alle de 22  2-romsleilighetene. Ved at halvparten blir selveierleiligheter får man inn et element av stabilitet og langsiktighet.  For SVs del har vi kommet til at vi ikke vil gå for en slik løsning.

Så er det også et annet særskilt problem i indre by øst: Vi ønsker å redusere antallet kommunale boliger her. Samtidig har vi et regelverk om at bydelene bare kan henvise til kommunale utleieboliger i egen bydel. Men det må jo være slik at boligsøkende må ha lov til å flytte dit hvor de nye boligene ligger, i andre deler av byen.  Med nedsalget av de to blokkene på Tøyen Senter disponerer bydel Gamle Oslo færre kommunale boliger. Og sånn skal det være.  Men om ikke terskelen for å få kommunale boliger i bydelene indre by øst skal bli vesentlige høyere enn byen ellers må boligsøkende få lov til å bosette seg i andre områder av byen, der de nye kommunale boligene skal ligge.

SV fremmer derfor forslag om at Byrådet ser nærmere på regelverket her, og komme tilbake til bystyret .


Kommentarer   

-1 #1 Haakon 14-06-2013 12:22
Det er mange nå som ikke vil kjøpe bolig fordi det er ventet prisfall, Ivar.
+1 #2 Leif 15-06-2013 17:52
Fornuftig og godt innlegg. Ikke bare er det uklokt å samle så mange mennesker med bo-problemer i en gård, og det nettopp i den bydelen der antallet slike boliger altså skal reduseres; i tillegg skulle de også betale en helt ubegripelig høy pris for denne gården. Dette luktet lang vei av snusk, at noen skulle redde en byggespekulant ut av en knipe. Det er godt at forslaget ble nedstemt!

Legg til kommentar