Sosialpolitikk

Kvartal 6: Gal juss-forståelse vedrørende Kvartal 6

Byrådet krever at dersom beboerne skal overta de kommunale utleieleilighetene i Kvartal 6 må dette skje til markedspris. I et notat til bystyrets finanskomite skriver byrådet: "Salg til under markedspris vil innebære ulovlig statsstøtte i strid med EØS-avtalens art. 61, og et evt. salg til beboerne kan følgelig ikke skje til en pris som ligger under salgssummen som ble oppnådd i markedet, dvs. 240 millioner kroner."
Dette er opplagt gal lovforståelse, sier Ivar Johansen, som har konsulert tung EØS-ekspertise ved det Juridiske Fakultet på Universitetet i Oslo.


EØS-avtalens art 61 dreier seg statsstøtte gitt til foretak. Foretak er enheter som driver økonomisk virksomhet. Forbrukere i betydningen sluttbrukere driver ikke økonomisk virksomhet i form av ervervsvirksomhet og er ikke å anse som ”foretak” i art. 61s betydning. Selges Kvartal 6 til under markedspris direkte til beboerne så vil ikke dette være statsstøtte, da beboerne som sluttbrukere av leilighetene ikke driver økonomisk virksomhet der leilighetene vil inngå som en ”produksjonsfaktor”.

Les byrådets notat


Legg til kommentar