Sosialpolitikk

Skjenkebevilling: For lett å få, premierer de useriøse

Skjenkebevilling: For lett å få, premierer de useriøse

– I dag er kravene til å drive utested en vits. Det har gjort at vi har fått endel useriøse aktører i bransjen. Det er mange som bare spekulerer i å drive et år eller to og stikke pengene i lommen, sa Jon Arthur Messel - eier av utestedet Palace Grill til Dagens Næringsliv i forrige uke. Da har han sikkert rett i.

Mang en gang har Kristelig Folkeparti sagt de skal redusere antallet skjenkesteder i Oslo, men aldri har det vel vært så mange skjenkesteder som i dag. Ved inngangen til 2013 hadde Oslo 1020 skjenkesteder, mens tallet  i 2003 var 995, i 1993: 684 og i 1983 var det så få som 405.

Mantraet til det sittende byrådet om at en skjenkebevilling skal være lett og få og lett å miste, har nettopp ført til at de mange useriøse prøver seg, og disse cowboyene ødelegger for den opplagte majoritet av seriøse aktører i skjenkebransjen. Vi har nå opplagt en overetablering i Oslo. Jeg skulle ønske meg en politisk vilje til en skjenkepolitikk som strammer til, og først og fremst støtter opp under de seriøse aktørene, som ganske sikkert er i flertall.


Kommentarer   

0 #1 Mark D. Chapman 24-06-2013 15:54
Det er bra at det fokuseres på dette. Samtidig er det tragisk at uansett hvor mye man påpeker dette og ulike etater gjentatte ganger har forsøkt å slå ned på og luke ut de useriøse, så endrer ikke Oslo sin politikk. Noen blir luket bort, men nye dukker raskt opp, kanskje med de samme folka bak, som bare vil hvitvaske penger, ha en lovlig front for ulovlig virksomhet osv.
Bransjeorganisasjonen, der de seriøse er medlemmer, i blant i samarbeid med frivillige organisasjoner og myndigheter, har prøvd gang på gang. Noe gjøres, men så faller alt tilbake til det gamle. Det må være veldig frustrerende for de seriøse som driver lovlig og følger reglene.
Det er også frustrerende for oss på det frivillige rusfeltet å se at enkle tiltak kunne redusere misbruk merkbart, men så vil ikke politikerne. De sier det i festtalene: "lett å miste", men det skjer tvert i mot sjeldent. Ofte er reaksjonene bøter de greit har råd til. Det fører jo ikke til noen endring.
Hvis det virkelig ble lett å miste, så ville det ikke gå så lang tid før få ville bryte reglene og etableringene ville avta merkbart.
Om da politikerne innså at "lett å få" ikke er så smart, ville skjenkestedene på kort tid kunne reduseres til et rimelig nivå.

Legg til kommentar