Sosialpolitikk

Bostedsløse i Oslo: Ingen nedgang

Bostedsløse i Oslo: Ingen nedgang

I følge Frelsesarmeen sov 10-15 personer, de fleste med dobbeltdiagnoser, utendørs i Oslo-kulda hver natt i vinter. Og antallet bostedsløse som sover under broer, i trappeoppganger og parkeringshus er selvsagt betydelig høyere nå i sommer. Definisjonen på bostedsløs er den som ikke disponerer en eid eller leid bolig, men som er henvist til midlertidig botlbud eller oppholder seg hos slektninger, venner og kjente.

På det verbale plan snakker byrådet hele tida om at "det finnes overnattingstilbud til alle", da ment som en seng å sove i om natta. Og akkurat det er nok - i hovedsak - riktig. Det fungerer for dem som klarer å tilpasse seg det kravet til struktur som slike botilbud krever. Men verdig botilbud er mer, og noe annet, enn en seng for natta. Å ha et eget hjem er noe mer enn å bo på kommunale hybelhus.

Det er leit å se at Oslo ikke lykkes. Forleden kom NIBRs nye statusrapport, og den viser at Oslo har omtrent samme antallet bostedsløse i dag, som vi hadde i 2008: 1.376.  En av fire bostedsløse i Oslo har mindreårige barn. Rundt halvparten er avhengig av rusmidler og en tredjedel har psykiske lidelser. NIBRs nye opptelling viser oss også noe som kan være en farlig - ny - trend: 37 prosent av de bostedsløse er innvandrere som er født utenfor Norge, hvorav en stor andel fra Afrika og Asia. Fattige innvandrere uten ordinær inntekt og bolig kan opplagt være kimen til en betydelig sosial konflikt, om vi ikke klarer å sette inn sosialpolitiske tiltak.

Bystyreflertallet og Byrådet har opplagt ikke tilstrekkelig fokus på å skaffe byens fattigste et verdig botilbud.


Kommentarer   

0 #1 Magnar Lie 04-07-2013 08:09
Dette er en virkelighet som vi kjenner godt fra vårt Bosenter i Storgata 38. I hele 2013 har vi avvist 4 -6 personer hver dag,på grunn av plassmangel. En svært stor andel av de som søkes inn har innvandrerbakgr unn, fra Afrika og Asia. Nå er Oslo kommune ute med anbudsinvitasjo n for å skaffe flere døgnovernatting splasser. Det er bra at Oslo gjør noe for å hjelpe de som er i akutt behov, men det som det virkelig er behov for, varige boliger med tilsynsfunksjon er, er det tydeligvis mindre vilje til å gjøre noe med. Vi opplever at behov og etterspørsel er økende, og at det er vanskelig å få de som bruker Bosenteret vårt over i stabile boligforhold

Magnar Lie
Blå Kors Øst
0 #2 Haakon 04-07-2013 13:00
Men... skulle ikke SV avskaffe fattigdommen?

Klarte det ikke? Nei - da gir vi ansvaret lokalt, dere!
0 #3 kirsten askildsen 04-07-2013 15:38
Dette ble vel ikke noe bedre når oslo kommune overtok all drift av hospitser selv,det var vel når de fant ut hvor mye nenger det lå i det, blir du kastet ut fra et kommunalt hospits i dsg finnes det ingen eller ihvertfall få tilbud til de som da har blitt kastet ut, fordi de private hospitsene ikkelenger eksisterer og da de må kanskje gå ute i de 14 dagene karanten varer. er dette en verdig måte og behandle mennesker på?-det gjør ihverfall meg rasende.


ihvertfall minimaletillbuf
0 #4 kjell weihe 04-07-2013 19:30
Dette er så avgjort et stort problem. Det gleder meg at en fra SV er istand til og se det. Men er du istand til og innrømme at
det viktigste virkemiddelet er og begynne og føre en annen innvandringspol itikk ?

Det er dette som skal til, Norge må stille krav til innvandrere og bli mere
kritiske. Det burde være innlysende at når innvandringen utløser problemer som
vi ikke hadde hatt ellers - da bør man
ikke fortsette med denne innvandringen.

Tror og håper på et borgerlig styre fra
høsten av !
0 #5 Anita 04-07-2013 19:34
Her ser du hvem kommnalminister Erna Solberg mente har ansvaret, Haakon
adressa.no/.../...
0 #6 Haakon 05-07-2013 00:01
Anita.
Ehhh..... er det noe svar på at SV nå gir Oslo ansvaret for noe de lovte og ikke klarte å holde sentralt?

Det er klart at rusmisbrukere er et problem. Ventra vil ha gratis heroin. Det vil hjelpe veldig godt. Unge Høyre også. Høyre er ikke klar for det.
Men - i sannhetens navn så er jo ikke sittende regjering klar for det heller.

Poenget mitt er at Ivar i SV prøver å gi dårlig inntrykk av Høyreledete Oslo for noe hans parti lovte å løse sentralt og ikke maktet.
0 #7 Haakon 05-07-2013 00:18
Anita.
En ting til. Det var et tv innslag for litt siden der Os i Hordaland har laget jobber for rusmisbrukere. De kommer på jobb og er med å snekkrer boliger og lærer et fag.

De rusmisbrukende selv sier at de hadde vært tilbake på kjøret om de ikke hadde hatt noe å våkne opp til og en meningsfull hverdag. Det å bare få penger gjør at man disponerer all tid selv og kan være sammen med feil venner sier de.

Og - hovedobjektet sa at han nå ser for seg å ta utdannelse som tømrer.

Hatobjektet FRP i OS har altså funnet en løsning.
0 #8 Anita 05-07-2013 06:53
Jaså, Haakon, du mener Fr.P i Os har sett lyset og "funnet" opp noe unikt. Slik aktivitet har da de fleste norske kommuner drevet med siden tidenes morgen. Ikke minst er Oslo, i samarbeid med NAV, store når det gjelder arbeidsmarkedsb edrifter for den som har problemer i det ordinære arbeidsmarkedet . De siste årene har vi også hatt to gode prosjekter som Ivar skriver om her
ivarjohansen.no/.../...

Legg til kommentar