Sosialpolitikk

Arbeidsmaset....

En gang for ikke så lenge siden var sykefravær, sosialstønad og uføretrygd selvfølgelige rettigheter for den som i kortere eller lengre tid fikk svekket helse. Fremdeles omtaler vi slike ordninger som rettigheter, men med mindre overbevisning. Maktforholdet mellom klienten og det offentlige gjenspeiler den underliggende sannheten: Dette handler ikke lenger om rettighet, men om lønnsomhet, skriver Dagbladet på lederplass. Vi må beskytte velferdsordningene våre med en ring av tillit og stolthet, skriver Per Fugelli i en kronikk i samme avis, under overskriften "Arbeidsmaset".

Les Dagbladets lederartikkel
Les kronikken av Per Fugelli