Sosialpolitikk

Fattig i Norge

Selv om det ikke finnes noen enkel resept mot fattigdom og sosial ekskludering , er det fullt mulig å utvikle en mer offensiv fattigdomspolitikk. De viktigste virkemidlene i en framtidsrettet, human velferdsforvaltning er innføring av en statlig inntektssikring som kan bringe alle som befinner seg under fattigdomsgrensa opp på et forsvarlig levekårsnivå, integrert av statlig og kommunal tiltaksinnsats og kommunalisering av arbeidsrettede tiltak for utsatte grupper.


I tillegg vil det være nødvendig å forandre tenkningen om de fattige og mobilisere opinionen gjennom bruk av hverdagslige motstandsformer Når mange nok deltar og danner nettverk av motstand kan det få betydelige politiske konsekvenser". skriver Torkell Skollevoll, til daglig leder for Ressurssenter for arbeid og integrering i Alna bydel.

Les artikkelen

Legg til kommentar