Sosialpolitikk

Tigging og prostitusjon: Ute av syne - ute av sinn

Så skal Høyre/Fr.P-byrådet, gjennom juridiske knep og straff, retusjere bort prostitusjon og tigging i sentrumsgatene, bl.a. av hensyn til turistene. Ut fra parolen "Ute av syne - ute av sinn", skal de angripe det at fattigdom og problemer er synlig i bybildet, framfor å angripe årsaken til problemet. Byrådet har lagt fram forslag til nye politivedtekter, som nå skal behandles i bystyret. Hva gjelder tigging, se denne kommentaren. Men også formen på teksten vedrørende prostitusjon er spesiell: " På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen fremby seksuelle tjenester på en måte som virker pågående eller sjenerende eller som på annen måte forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel.” Som en kvinneaktivist skriver:

"Dette er egentlig et forbud mot salg av seksuelle tjenester – mens kjøpersida er usynlig og fratatt ansvar for prostitusjonen. Det er kvinnene som er utsatt og som bli mer utsatt av disse vedtektene – mens kunden går fri. Dersom man skal ha politivedtekter om prostitusjon, bør de som et minimum ansvarliggjøre mennene som kjøper, og som er hovedårsaken til at prostitusjon finnes. Eks: ”På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen forsøke å kjøpe seksuelle tjenester .." Menn som er ute etter å kjøpe prostituert sex er et stort problem for vanlige kvinner og jenter som ferdes i byen, ved at de kommer med forespørsel om pris osv."

Les byrådets forslag til nye politivedtekter
Les høringsdokumentet og høringsuttalelsene del 1 og del 2

Les Ivar Johansens artikkel i Dagbladet
Les de spørsmål Ivar Johansen har bedt byrådet besvare overfor finanskomiteen

Les lederartikkel i Ny Tid
Les Kirkens Bymisjon's synspunkter

Legg til kommentar