Sosialpolitikk

Kvartal 6: et helt bomiljø til salgs

Over sommeren legger byrådet fram sak om å selge Kvartal 6 på Torshov og nærmere 200 leiligheter. Og professor Nils Christie spør:

"Men er nå det noe å gråte over? En gammel gård og dyr husleie? Hvorfor ikke bare flytte - eller flytte på dem?

Svaret er enkelt. Mennesker er som planter. De slår rot. De vil ofte sture eller dø om de flyttes. De er avhengige av sin sosiotop; kiosken på hjørnet, parken, naboen i etasjen under. Mer avhengig av alt dette, jo eldre man blir, og jo mer sårbar man også ellers er. I et kvartal som dette bor mange med slitsomme livshistorier. Kanskje nettopp fordi de er flere av samme sorten, får de til et akseptabelt samliv. Som en klok, eldre dame sa på bydelsutvalgets møte: Vi har fått til et godt miljø i gården. Vi tåler hverandre, er blitt trygge på hverandre. Nåja, det er ikke bare idyll. Mer om det en annen gang.

Sosial kapital kan vi kalle det som opparbeides i en gård eller nabolag hvor folk kjenner hverandre over tid. Ikke pengekapital, men små formuer av gjensidighet. Formuer det kan brukes litt av når det trengs. Ulempen med denne type kapital er bare at den ikke er noe man enkelt kan ta med seg. Det tar tid å skape den sosiale kapital. De gamle i gården mister den kanskje for alltid om de må flytte. De litt skakke må enda en gang begynne forfra."

Les artikkelen i Aftenposten