Sosialpolitikk

Fattigdommen øker i Oslo

Over 42.000 mennesker i Oslo lever under fattigdomsgrensen. Gapet mellom Oslo og resten av landet blir større og større. Fattigdom er langt på vei blitt et hovedstadsfenomen, konstaterer forsker Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå (SSB). En fersk rapport fra SSB viser at 3,3 prosent av befolkningen i 2001 hadde så små økonomiske ressurser at de regnes som fattige. Men i Oslo er tallet 8,3 prosent justert i forhold til boliginntekter og regionale forskjeller. Aaberge mener Oslo virker som en magnet på folk som sliter. Og at det kan være med på å øke forskjellene mellom by og land. I tillegg er boligprisene høye her.


Les mer i Aftenposten

Les mer fra SSB

You have no rights to post comments