Sosialpolitikk

Trygghetsalarm, også for fattigfolk? Bare dersom du er kredittverdig

Trygghetsalarm, også for fattigfolk? Nei, bare dersom du er kredittverdig

Ja, slik ser det faktisk ut, når vi hører om Bjørn Andrè Gulbrandsens erfaringer.

Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet.

Bjørn skriver til meg:

"Jeg heter Bjørn og har epilepsi. Har fått innvilget trygghetsalarm, men får ikke dette fordi det kreves et abonnement fra Telenor som mennesker med gjeldsordning eller betalingsanmerkninger ikke får av Telenor. Oslo kommune har valgt denne løsningen for trygghetsalarm som ekskluderer mennesker med betalingsvansker og gjeldsproblematikk.

På torsdag lå jeg på badegulvet etter epilepsianfall med venstresidig lammelse i ca 45 min uten å få hjelp fordi jeg ikke har trygghetsalarm. Angsten var rimelig høy mens jeg hørte det ringte i mobilen som lå på stuebordet.

I Oslo kommune i dag er det sånn at når du har gjeldsproblematikk får du ikke trygghet. Er dette noe som kan gjøres noe med straks? De som leverer tjenesten for kommunen var ikke ukjent med at det var flere som ikke fikk trygghetsalarm pga betalingsanmerkninger. Er det sånn det skal være?"  

Jeg tar saken opp med byrådet, som skriftlig overfor bystyret må besvare hva de vil gjøre med dette. Har andre tilsvarende erfaringer?


Kommentarer   

+2 #11 Inger Christine Eriksen 30-03-2015 06:36
Flott at det tas opp i bystyret! Vet du om dette er en landsbasert løsning eller om det først og fremst er knyttet til Oslo? Hadde vært interessant å vite hvor man praktiserer slike løsninger, hvem som evt ikke gjør det, og se hvilke løsninger som fungerer best for brukerne.
+2 #12 Ivar J 30-03-2015 06:38
Inger Christine: jeg kjenner ikke til hva slags teknisk løsning som benyttes andre steder i landet
+2 #13 Eirik Sverdrup 30-03-2015 06:38
Dette er jo utelukkende byråkratisk tull. Voldalarmer fra politiet bygger på samme teknologi, og der bærer staten kostnadene for abonementet. Fare for misbruk av abonementet er ikke til marginal, da jeg vanskelig kan se for meg at mange vil sitte å trykke på alarmen for moro skyld.
+2 #14 Jan Åge Johansen 30-03-2015 06:42
Ivar: WOW! Dette er virkelig en viktig sak. Bra!
0 #15 Hilde Lende Aune 30-03-2015 06:44
Jeg jobber i hjemmesykepleie n, kravene for trygghetsalarm et lave, at Telenor tar kredittvurderin g syns jeg allikevel ikke noe om.
+2 #16 Hans-Johan Karlsen 30-03-2015 06:47
Da må kommunene kunne garantere for de som trenger det. Eller de burde være de som stod for bestillingen av det.
+1 #17 Irene Stolpnes 30-03-2015 06:49
Kommunen har iht. kommunehelsetje nesteloven plikt til å yte forsvarlige tjenester. I praksis vil det si at dersom en bruker tildeles rygghetsallarm for å kunne bo hjemme, og ikke har mulighet til å få abonnement - er kommunen pliktig til å finne en løsning på dette. I Kristiansund har en slik løsning med at bruker selv tar ansvar for abonementet vist seg å være en utfordring, noen betaler ikke regninga og får abonnementet stengt, andre sier opp avtalen fordi de ikke har mobil og ikke forstår at dette gjelder trygghetsalarme n osv. En annen utfordring er at telenor har dårlig eller ingen dekning i enkelte deler av byen. Mobilnettet har også en helt annen stabilitet enn fasttelefon, og det må påregnes at det med jevne mellomrom oppstår situasjoner hvor det ikke er mulig å ringe og alarmen ikke virker. Overgang til GSM har mange utfordringer!
+3 #18 Anne-Marie Aanonlie 30-03-2015 06:56
Det er altså ikke bare dyrt å være fattig, det kan være drepende og.
+2 #19 Randi Irene Røvik 30-03-2015 08:06
Ille i seg selv at en må fasttelefonen for å kunne ha trygghetsalarm, og dermed en ekstra utgift Den teknologiske utviklingen går ikke akkurat fort.
0 #20 Åshild Kristiansen 30-03-2015 19:50
Ved akutte situasjoner hvor det behøves medisinsk hjelp har det alltid vært 113 som skulle benyttes, og slik må det være. Trygghetsalarm, er nettopp det ordet beskriver, en trygghet på at du kan tilkalle hjelp om det ikke er mulig å vente til eks.hjemmesykep leien kommer på sitt faste besøk. Ved utløsing av alarm, har det alltid vært en prioritert oppgave å hjelpe vedkommende, men det har aldri fungert som en akuttalarm. Synes det er viktig å skille mellom trygghets

Legg til kommentar