Sosialpolitikk

Kjøpet av OBOS-utleieboligene: Korreks til byrådet

Kjøpet av OBOS-utleieboligene: Korreks til byrådet

Byrådet ville ikke ha samarbeid med Leieboerforeningen. Jeg sørget, på vegne av SV, for at de fikk pålegg fra bystyreflertallet.

En av de virkelige store "seierne" ved SVs avtale med Høyre, Venstre og Kr.F i Tøyen/Munchavtalen var umiddelbar stans i salg av kommunale utleieboliger, og at Oslo kommune fram til 2017 netto skal øke med minst 600 boliger.

Kjøpet av de 617 OBOS-utleieboligene er et bra bidrag til å nå målene, for den andel av boligene som ligger utenfor indre-by-øst. Jeg vil anta at salget vil representere en netto tilvekst av ordinære kommunale utleieboliger på mellom 300 og 400. De øvrige (boligene som befinner seg i indre-by-øst-bydelene) vil bli brukt til kvalitetsøkning, men hvor man samtidig kvitter seg med tilsvarende antall boliger med dårlig standard, eller brukes som boliger til andre grupper.

De som i dag bor i OBOS-boligene skal selvsagt få bo der ut avtalt leieperiode, og når det gjelder framtida fikk jeg bystyre-flertallet med meg på følgende: "Disse medlemmer understreker betydningen av gode prosesser og sosialfaglig og økonomisk rådgivning til dem som i dag bor i OBOS-boligene, herunder bistand til å søke på låne- og tilskuddsordninger, og mulighet for f.eks. å benytte leie-til-eie-ordning. Det foreslås at kommunen i denne sammenheng inngår et samarbeid med Leieboerforeningen for å sikre en smidig overgang for dagens innehavere av boligene som kjøpes." Og eksplisitt vedtok bystyret: «Byrådet tar initiativ overfor Leieboerforeningen for å utvikle et samarbeid om transisjonen av OBOS-porteføljen. Det avklares hva som trengs av økonomiske midler til samarbeidet». Ved notat til finanskomiteen av 16. des. 2014 anbefaler ikke byrådet et slikt samarbeid.

Dette er naturligvis uakseptabelt. I møte i bystyrets finanskomite denne uka fikk jeg derfor med meg et flertall (Ap, Fr.P. og SV) på å gi en klar korreks til byrådet: "Disse medlemmer er uenig i denne konklusjonen, og vil se det som svært nyttig om Leieboerforeningen bistår med sin kompetanse slik at det kartlegges hvilket bistandsbehov dagens beboere i OBOS-porteføljen har, og hvilke initiativ og apparat dette krever fra kommunens side. Det bes om at byrådet, etter drøftinger med Leieboerforeningen, og i samsvar med bystyrets vedtak, avklarer rammene for et slikt samarbeid, og informerer finanskomiteen om resultatet" Dette er en tydelig marsordre, som har støtte i bystyrets flertall.

Retten til bolig er helt grunnleggende. Oslo kommune skal behandle boligsøkende på en ordentlig måte. Vil ikke Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti (byrådspartiene) må det skapes flertall annet sted, som her: med Ap og Fremskrittspartiet.


Kommentarer   

0 #1 Anita Skoglund 18-04-2015 22:59
Det finnes ingen rett til bolig i Norge. Dette er en skam.

Legg til kommentar